Zensemble

Hrst zajímavostí o koncertním souboru ZENSEMBLE

Po těžkém období covidu se zase otvírají dveře kultuře, což většina lidí přijímá jako milou změnu v dnešní „nemocné době“. 21. srpna 2021 jsme se v hojném počtu účastnili komorního koncertu souboru ZENSEMBLE sestávajícího ze tří hráčů: Anežky Levové, Piotra Waclawika a Filipa Hrubého. Byl to už jejich čtvrtý koncert v ostrovačickém kostele. Všechny koncerty byly velmi příznivě přijaty. Z vlastního zájmu jsem oslovila mladou, půvabnou slečnu Anežku, aby nám všem něco pověděla o jejich triu. 

Proč jste si vybrala právě náš kostel?

Zensemble opět spolu

Již před několika roky poprvé u nás vystoupila skupina Zensemble – trio mladých hudebníků, kteří hrají starou barokní i jinou hudbu. Ze studijních důvodů se v následujících letech všichni tři nacházeli na různých místech Evropy, a pouze dva z nich – Anežka a Piotr – občas přišli do našeho kostelíka, aby nás potěšili krásnou hudbou. Nyní se po dvou letech sešli všichni tři. Tentokrát byl s nimi tedy i Filip, toho času studující cembalo v Basileji. Hrál na svůj nástroj a koncert uváděl, zatímco Anežka hrála na své flétny (barokní příčnou a zobcovou), a Piotr na gambu (viola da gamba).

Koncert v předvečer slavnosti Seslání Ducha sv.

Dne 8. června 2019 v 17:30 se konal další koncert našeho oblíbeného souboru Zensemble – skupiny tří hudebníků (Anežka, Piotr, Filip), kteří hrají na flétnu, violu da gamba a cembalo (a na další hudební nástroje).

Tentokrát zahráli o trochu novější hudbu – od skladatelů Václava Vodičky (1712.1774), Carla Friedricha Abela (1723-1787), Franze Josepha Haydna (1732-1809), Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750) a Wolfganga Amadea Mozarta (1756-1791).

Koncert měl název „Svěcení Léta“ a jeho radostná hudba nás uvedla nejen do léta, ale taky do krásné slavnosti Seslání Ducha sv.

Svěcení léta

08.06.2019 - 17:30

V sobotu 8. června 2019 v 17:30 v kostele v Ostrovačicích se bude konat koncert souboru Zensemble s názvem "Svěcení léta". V porovnání s předchozími koncerty budou představeny skladby novější, a to z přechodového období baroka a klasicismu, tzv. galantního stylu. Program je laděn velmi pozitivně, budou představeny skladby J. S. Bacha, C. F. Abela,  J.

Předvánoční koncert 2018

Ve čtvrtek 20. prosince 2018 v 19 hodin se v kostele v Ostrovačicích uskutečnilo hudební „Předvánoční rozjímání“, na kterém vystoupil tříčlenný soubor Zensemble, skupina tří mladých lidí hrajících na různé hudební nástroje starou hudbu 17. a 18. století. Na koncertě zazněly tyto skladby:

G. Ph. Telemann (1681-1767)

Předvánoční rozjímání

20.12.2018 - 19:00

Ve čtvrtek 20. prosince 2018 v 19 hodin se v kostele v Ostrovačicích uskuteční „Předvánoční rozjímání se Zensemble“, společné zklidnění prostřednictvím hudby a vnitřního naladění k oslavám Vánoc.

Hudební setkání kolem Vánoc

Těsně před začátkem Vánoc se konal v Ostrovačicích koncert souboru Zensemble. Po skončení Vánoc se konal ve Veverských Knínicích koncert souboru D.N.A.

Koncert souboru Zensemble v pátek 22. prosince 2017 nám pomohl dobře se naladit na Vánoce. V podání tří členů souboru zazněla krásná barokní hudba, provedená na cembalo, violu gambu a flétnu. Zde a zde naleznete jako maličkou ukázku dvě části skladeb, které na koncertu zazněly.

Předvánoční koncert se Zensemble

Soubor Zensemble je seskupením mladých hudebníků se slabostí především pro hudbu 17. a 18. století, kteří se ale nebrání například ani vlastní úpravě jazzových standardů a improvizaci. Hnací silou je pro ně potěšení z hudby a společného hraní, které se snaží předat publiku. Předvánoční koncert tria hudebníků hrajících na cembalo, violu gambu a flétnu pouhé dva večery před Štědrým dnem může být příležitostí k uzavření uspěchaného pracovního týdne, společnému zklidnění a vnitřnímu naladění k oslavám Vánoc. 

Předvánoční rozjímání s Zensemble

22.12.2017 - 18:45

Hudební soubor Zensemble zahraje hudbu především ze 17. a 18. stol. a pomůže nám připravit se a naladit na vánoční svátky. Koncert se koná v kostele v Ostrovačicích a jeho začátek je v 18:45. Více se o souboru dozvíte z farního zpravodaje.

Subscribe to RSS - Zensemble