Farnost Veverské Knínice

Naše veverskokníničská farnost je jednou ze 449 farností brněnské diecéze, jednou z 20 farností rosického děkanátu.

Farnost Veverské Knínice není příliš veliká farnost, alespoň soudě podle návštěvnosti kostela. Je to možná proto, že se nachází „na samém konci světa“ (téměř :-). Přesto je v ní patrný život a faráři sem vždy jezdívali rádi. (A být na konci světa může být veliká výhoda!)

Patron farnosti

Kromě sv. Mikuláše (patrona našeho kostela) je patronem naší farnosti i sv. Bernard

, hlavní zakladatel cisterciáckého řádu (nahoře viz jeho obrázek).

Dějiny farnosti

Farnost Veverské Knínice má velmi dlouhou historii. První zmínka o tom, že obec Veverské Knínice je obcí farní, pochází z roku 1259 (podle Vlastivědy moravské). Proto v r. 2009 slavně oslavujeme kulaté 750. výročí jejího vzniku. Dále je možno o historii veverskokníničské farnosti číst zde.

Funkce ve farnosti

Administrátor farnosti: Ludvík Bradáč.

Ekonomická rada farnosti sestává ze tří členů, kteří byli zvoleni farníky v únoru 2008 a jmenováni 9. 3. 2008 na dobu 5 let. Jsou to:

  • RNDr. Jiří Koch
  • Eva Cardová
  • Hana Mikšová

Pastorační farní rada v současné době ve farnosti nepůsobí (viz o tom zde).

Ve farnosti je živá farní charita. Tři děti z Indie jsou adoptovány na dálku.

Důležité jsou služby farníků v kníničském kostele.

Oficiální údaje farnosti

název: Římskokatolická farnost Veverské Knínice
sídlo: Ostrovačice 45, 664 81
tel.: 546 427 392
IČ: 65265807
DIČ: CZ65265807
č. účtu: 2023974309/0800