Dušičky

Dušičky 2021

31.10.2021 - 14:00

V neděli 31. 10. 2021 ve 14:00 se bude konat dušičková pobožnost na hřbitově v Říčanech a potom v 15:00 na hřbitově v Ostrovačicích. Na hřbitově ve Veverských Knínicích se bude konat dušičková pobožnost v úterý 2. 11. 2021 v 16:15.

Modlitba za naše zemřelé

Přišel opět listopad a hned na začátku slavnost Všech svatých a připomínka Všech věrných zemřelých. Modlíme se za naše drahé, kteří nás předešli ve smrti a v přechodu do nebe. Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad.

Jaké jsou podmínky získání odpustků?

Dušičky 2020 Veverské Knínice

02.11.2020 - 16:15

V pondělí 2. listopadu v 16:15 se bude konat dušičková pobožnost na hřbitově ve Veverských Knínicích.

Dušičky 2020 Ostrovačice

01.11.2020 - 15:00

V neděli 1. listopadu ve 15:00 se bude konat dušičková pobožnost na hřbitově v Ostrovačicích.

Dušičky 2020 Říčany

01.11.2020 - 14:00

V neděli 1. listopadu ve 14:00 se bude konat dušičková pobožnost na hřbitově v Říčanech.

Dušičky 2019

Na začátku listopadu 2019 jsme se v našich farnostech opět, při příležitosti památky Všech věrných zemřelých sešli na hřbitovech v Ostrovačicích, Říčanech a Veverských Knínicích, abychom se pomodlili za naše bratry a sestry, kteří nás opustili. Modlíme se za ně, aby si je Bůh vzal k sobě do nebe.

Dušičky 2018

02.11.2018 - 16:15
O památce Všech věrných zemřelých 2. listopadu 2018 se budeme za naše drahé zemřelé modlit při mších svatých v 17 hodin ve Veverských Knínicích a v 18 hodin v Ostrovačicích. Předtím v 16:15 se bude konat dušičková pobožnost na hřbitově ve Veverských Knínicích.

Dušičková pobožnost na opraveném hřbitově

Ve dnech kolem svátku Dušiček lidé navštěvují hřbitovy intenzivněji než v jiném období. Na hrobech rozsvěcují svíčky a pokládají květiny. Podle staré křesťanské tradice to symbolizuje víru ve věčný život a vyjadřuje přesvědčení, že život hrobem nekončí. K tomu patří vroucí modlitba za zemřelé. Mnozí si jistě vybavíme slova, která nás jako děti učili naši rodiče: Na dušičky pamatujme, z očistce jim pomáhejme! Budou na nás vzpomínat, až my budem umírat…

Dušičková pobožnost Veverské Knínice 2015

02.11.2015 - 16:15

Dne 2. listopadu v 16:15 hodin na hřbitově ve Veverských Knínicích se bude konat dušičková pobožnost.

Dušičková pobožnost Říčany 2015

01.11.2015 - 14:00

Dne 1. listopadu ve 14 hodin na hřbitově v Říčanech se bude konat dušičková pobožnost.

Dušičková pobožnost Ostrovačice 2015

31.10.2015 - 16:00

Dne 31. října v 16 hodin na hřbitově v Ostrovačicích se bude konat dušičková pobožnost.

Dušičková pobožnost v Říčanech

Letošní dušičková pobožnost v neděli 3. listopadu 2013 byla v Říčanech jiná než v předchozích letech. Předcházelo jí žehnání nově rozšířené části hřbitova a žehnání nové hřbitovní brány. Úvodní řeč pronesl starosta ing. Jan Studený a teprve pak jsme odešli k centrálnímu kříži hřbitova a modlili se za naše zemřelé. Účastníky neodradilo ani deštivé počasí. Ve chvíli zahájení jsme byli všichni pod deštníky. Po pobožnosti následovala prohlídka hřbitovní auly a celý průběh natáčela regionální televize Kahan.

Žehnání na hřbitově v Říčanech

Letošní dušičková pobožnost 3. 11. 2013 byla v Říčanech jiná než v předchozích letech. Její začátek byl před hřbitovem, před jeho krásnou novou bránou, která vede na hřbitov rovněž částečně nový, rozšířený a ohrazený krásnou novou zdí.

Po úvodní řeči pana starosty ing. Jana Studeného následovalo požehnání hřbitova i nové brány, a teprve pak jsme odešli k centrálnímu kříži hřbitova a modlili se za naše zemřelé.

Všech svatých a všech věrných zemřelých v r. 2013

03.11.2013 - 14:00

O slavnosti Všech svatých, v pátek 1. listopadu 2013, budou u nás dvě mše svaté: v 17 hodin ve Veverských Knínicích a v 18.30 v Ostrovačicích. Přede mší sv. ve Veverských Knínicích bude na tamním hřbitově v 16.15 dušičková pobožnost.

Začátek listopadu

Na začátku listopadu si připomínáme dvě liturgické oslavy, které i věřící často mylně zaměňují a nedostatečně rozlišují.

1. listopad - Slavnost Všech svatých
Historie tohoto svátku sahá do doby, kdy dosavadní římský chrám Pantheon, původně zasvěcený pohanským bohům, byl křesťansky zasvěcen Panně Marii a všem svatým. Stalo se tak v roce 609. Od 8. století se oslava Všech svatých ustálila na den 1. listopadu. V tento den si připomínáme všechny svaté, tedy i ty, kteří nejsou zapsáni v seznamech svatých, a nejsou ani připomínáni v liturgickém roce.

Subscribe to RSS - Dušičky