Děkanská pouť v Dolních Kounicích

20. září jsme navštívili v rámci setkání farníků rosického děkanství farnost v Dolních Kounicích. Setkání, velice dobře připravené místními farníky, bylo pro nás velikým poučením.

Začalo prohlídkou kláštera Rosa coeli (Růže nebeská), který zanikl již v 16. století a je dnes pouze ruinou, ale ve své době to byla jistě jedinečná stavba. Po prohlídce jsme se zúčastnili přednášky z historie Dolních Kounic i samotného kláštera. Druhá přednáška se týkala setkání mladých v Austrálii.

Celodenní program, sestávající ze mše sv., prohlídky, přednášek v Kulturním domě, byl zakončen svátostným požehnáním.

Škoda jen, že se takové vynikající akce nezúčastnilo z naší farnosti více zájemců. Jistě by byli spokojeni jako my.