Naše farnosti

V brněnské diecézi je dohromady 449 farností, v rosickém děkanství 18 farností. Mezi všemi ty nejdůležitější, alespoň pro nás, jsou naše dvě farnosti, jejichž součástí jsme: jsou to farnost Ostrovačice a farnost Veverské Knínice.
Obyvatelé Říčan jsou spolu s obyvateli Ostrovačic součástí farnosti Ostrovačice.

O našich farnostech jakožto společenství(ch) věřících je řeč jinde. Rovněž o našich kostelích, o naší faře, o našich obcích – zde všude se farnost uskutečňuje. O širším kontextu našich farností je možno číst zde.

Řekněme si na tomto místě pouze pár základních informací o našich farnostech, ať už praktických či oficiálních anebo duchovních.

Farnost Ostrovačice

Do farnosti Ostrovačice patří obce Ostrovačice a Říčany s příslušnými kostely a tím nejcennějším, co tam je, „dušemi“, tedy jednotlivými lidmi, kteří přicházejí do kostela (nebo zatím ještě nepřicházejí :-).
Farnost je velmi starobylá, vznikla asi ve 12. až 13. století (do té doby se datuje původní ostrovačický kostel, první zmínka o faře je z r. 1255). Prvním nám známým farářem je Burkhard, zmíněný v r. 1338.
O patronu farnosti, funkcích ve farnosti a dalších věcech čti zde, o dějinách farnosti zde.

Farnost Veverské Knínice

Farnost Veverské Knínice má velmi dlouhou historii. První zmínka o tom, že obec Veverské Knínice jsou obcí farní, pochází z roku 1259 (podle Vlastivědy moravské). Proto v r. 2009 slavně oslavujeme kulaté 750. výročí jejího vzniku.
Farnost to není veliká, soudě podle návštěvnosti kostela, možná kvůli tomu, že se nachází „na konci světa“ (téměř :-). Přesto je v ní patrný život a faráři sem prý vždy jezdívali rádi.
O patronu farnosti, funkcích ve farnosti a dalších věcech čti zde, o dějinách farnosti zde.