Naše fara

Důležitým místem scházení farníků (z obou našich farností) a pořádání mnoha akcí je naše fara, krásná starobylá fara v Ostrovačicích.

Kromě toho je fara místem, kde zvláště během prázdnin přebývají různí hosté, např. skauti z Ratíškovic, kteří zde přespali již dvakrát v létě na výpravě během svého tábora

(viz fotka nahoře). O historii fary je možno se dočíst na tomto místě, zatímco tady se omezíme na popis naší fary.

Popis fary a prelatury

Na webových stránkách obce se dočteme:

FARA: Jednopatrová volně stojící budova. Hlavní fasáda prolomena 7 okenními osami pravoúhlými, na osu prolomen pravoúhlý vchod s kamenným profilovaným ostěním. Nad vchodem v obdélném plastickém rámu nika, původně se sochou Krista. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu sedlovou. Místnosti v přízemí valené s výsečemi, v 1. patře plochostopé. V chodbě klenba valená s vytaženým hřebínkem. Materiál: kámen, cihla, omítka; krytina: taška.

PRELATURA: Jednopatrová budova členěna lesénami o 6 okenních osách pravoúhlých s parapetní návojovou a nadokenní profilovanou segmentově zalamovanou římsou. Ve vrcholu klenák. V přízemí okna vsazena v arkatuře. Místnosti v přízemí valené s výsečemi, v 1. patře plochostopé. V chodbě klenba valená s vytaženým hřebínkem. Materiál: kámen, cihla, omítka; krytina: taška.

Současný stav

Stav fary je po opravě relativně dobrý. V současné zde době probíhají drobné úpravy v přízemí, aby fara mohla lépe sloužit svému účelu. Faru opravují farníci sami tím, že obětavě přicházejí na brigády, nepravidelně vyhlašované na soboty.

Zadní část fary (prelatura) je ovšem v havarijním stavu. Této možná nejcennější památce obce hrozí naprostá zkáza. Od r. 2016 probíhá větší oprava budovy v rámci programu "Záchrana architektonického dědictví" (viz zde).