Malý portrét manželů Ladislava a Běly Schovancových

V tomto a dvou předchozích číslech farního zpravodaje byly zveřejněny kresby Ladislava Schovance a básně jeho ženy Běly Schovancové. Mnozí čtenáři se doptávali, o koho se jedná. Rádi jim proto oba umělce přiblížíme krátkým medailonkem.

Akademický malíř Ladislav Schovanec (nar. 1941 ve Strážovicích u Kyjova) pracoval jako výtvarník Národního divadla v Brně. Studoval dva roky na Vysoké umělecko-průmyslové škole v Praze a Vysoké scénografické škole tamtéž. Na Univerzitě Cyrila a Metoděje v Praze získal diplom profesora katechismu. Roku 1973 emigroval do Itálie, následujícího roku se odstěhoval do Francie a usadil se v Alfortville na předměstí Paříže, aby se věnoval volné tvorbě a ilustraci, zatímco rodinu živil jako restaurátor obrazů.

Z významných ocenění a uznání připomeňme vítězství na Světové výstavě v Pise v r. 2002 nebo 1. cenu za kvaš v Národním salonu v Issaudu v r. 2005. Díla L. Schovance bylo možno spatřit na početných výstavách, kromě Francie také např. v Kanadě, v USA, Německu, Belgii, Japonsku, Spojených arabských emirátech či Uruguayi.

V naší republice opět pravidelně vystavuje od roku 1991, naposledy loni v Galerii Oliva v Praze.

Jeho poetická, tvořivá inspirace vychází z odkazu Starého a Nového zákona jako poselství věčnosti.

PhDr. Jiří Stehlík, převzato z Literárních novin 29. 12. 2008 (kráceno).

Ing. Běla Schovancová (nar. 1945 v Brně) absolvovala Stavební fakultu VUT v Brně. S manželem Ladislavem Schovancem žije od r. 1974 ve Francii v Alfortville. Od r. 1999 je členkou literární sekce pařížské akademie věd a umění. Publikovala verše v řadě zahraničních i domácích novin a časopisů (v Australii, v Kanadě, ve Švýcarsku, v Německu, v Londýně, v USA aj.). Autorka byla za svoji poezii odměněna řadou medailí, cen a diplomů, především pařížskou a italskou akademií věd a umění.

Mezi její sbírky básní patří Stolistá růže pro děti, Města a světci, Písně lesa a víry, Lesní sen, Jarní píseň atd. Poslední sbírka (v pořadí 32.) s názvem Sněhové květy (Praha 2009) zachycuje verše vánoční a novoroční, pro večerní chvíle pod lampou nebo u krbu.

"Běla Schovancová je umělkyní hluboké vnitřní modlitby v kresbě i ve slovu." (univ. prof. Dr. Josef Kratochvil).

Autoři článků: