Modlitba za děti

Bůh svěřil rodičům nový život. Svěřil jim dítě a za dobrý život našich dětí je třeba prosit. Modleme se tedy za ně nejen v čase prázdnin, ale neustále.

Otče náš,
jsou venku, a já je nemohu chránit.
Čím jsou větší, tím méně mohu být s nimi.
Jdou svými vlastními cestami
a mě nezbývá, než je svěřovat Tobě,
než se snažit jim rozumět a radit.

Dej jim dobré kamarády a přátele
i dobré dospělé lidi kolem nich,
kterým by na nich záleželo.
Chraň je, aby je nic nezajelo,
ani aby samy nezavinily neštěstí.

Ochraň je,
aby nedělaly nic nesprávného,
když jsou samy mezi sebou.
Především jim dej jedno, Pane,
aby se zase rády vracely domů,
aby se těšily na domov rodičů
a aby ho milovaly.

Dej mi, ať se mi daří
učinit jim tento domov
i náš rodinný krb milým
a ať jim ho zachovám co nejdéle.
Jim dej,
aby nemyslily na své rodiče se strachem,
ani tehdy, když něco provedly.