Na co se můžeme těšit v říjnu 1995?

* 25. října 1935 se narodil skladatel, hudebník, varhaník, ale především Bohu patřící a velmi skromný člověk - mistr Zdeněk Pololáník.
Při příležitosti oslav jeho významného jubilea se 22. 10. 1995 uskuteční v ostrovačickém kostele představení pana Částka „Bůh je láska", které je ztvárněno podle Janova evangelia a k němuž hudbu napsal právě Zdeněk Pololáník.
Připojujeme se ke všem, kteří mu budou osobně blahopřát, a děkujeme, že svou tvorbou oslavuje Boha a zduchovňuje svět.

* V říjnu se uskuteční přednáška s besedou na téma:
SOCIÁLNÍ UČENÍ CÍRKVE A SOUČASNÁ SITUACE VE SPOLEČNOSTI
Přednesou: p. Ing. Cyril Martínek, p. Josef Kaman z diecézního Institutu pro šíření sociálního učení církve.
Bližší informace - přesné datum, místo, čas i podrobnější obsah této přednášky bude včas zveřejněn.