Novéna k Duchu svatému (2009)

Během měsíce května jsme se 10 dní scházeli v říčanském kostele na novéně a společně se tak intenzivněji připravovali na svatodušní svátky. Letos se na organizaci spolu s našimi přáteli z komunity Emmanuel podílelo i modlitební společenství naší farnosti.

Myslím si, že jsme vytvořili opravdu krásné společenství a každý si ze společného setkávání něco odnesl. Mnohé z nás oslovila svědectví, všechny nás určitě spojil Duch svatý, o jehož dary jsme během těch deseti dní prosili.

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci celé akce, ale také hlavně vám, kteří jste obětovali svůj volný čas a přišli jste mezi nás. Duch svatý nám to několikanásobně vynahradí!

Autoři článků: