Pastor novus

Drazí bratři a sestry, milí farníci,

těmito slovy bych se rád zamyslel nad naším společným poutním zájezdem k Panně Marii Pomocné do Zlatých Hor.

To, co mne oslovilo nejvíce, bylo příjemné a srdečné přijetí mé maličkosti vaším farním společenstvím. Toto je pro kněze tím, co mu nahrazuje vlastní rodinu. Jak již víte, čeká se na nové obsazení farnosti. Přitom není dnes lehlé najít volného kněze, který musí opustit jinou farnost a přijít do nového a neznámého prostředí. A to je někdy velmi těžké i bolestné. To, co je někdy rozhodující, je první dojem a srdečné přijetí. Nový kněz má najít ve farnosti svůj nový domov. A ten najde, pokud je přijatý od farního společenství.

Moje osobní zkušenost ve vaší farnosti je velmi pěkná, a to se projevilo i během naší společné pouti. Cítil jsem se přijatý i přes svou uzavřenou povahu. Je totiž jisté, že moje duchovní formace je mnišská, a tak může být i určitou překážkou při pastoraci.

Ale dnes se dá říci, že lepší než prázdná farnost, je obsazená farnost. Kněží ubývá tak, že ti zbývající jsou někdy velmi přetížení. Mám radost a klid v srdci, protože do farnosti přichází kněz, který již má dlouholetou pastorační zkušenost. Celá jeho duchovní formace spočívá v tom, aby byl otcem farnosti. Jsem přesvědčen, že jako jsem byl já, tak bude i on od vás srdečně přijatý, že u vás najde rodinu, která v něm uvidí svého duchovního otce.

Já se tímto loučím. Děkuji za vaše pochopení toho, že jsem byl jen přechodným řešením vzniklé situace. Přičemž žádné přechodné řešení není optimální. Ať tedy Panna Marie Pomocnice vám napomáhá vytvořil s novým knězem novou farní rodinu, a ať u vás najde to přijetí, které jsem našel já.

Pokoj v Kristu vám přeje

P. Dominik Maria Eremiáš, OSB

Autoři článků: