Poděkování scholy Bedřichu Provazníku

Po celou dobu zpívání v kostele jsme se těšili velké přízni našeho milého otce Bedřicha. Sám hudebník a zdatný zpěvák sloužil svým zvučným hlasem při mších a s radostí se připojoval i ke zpěvu písní se sborem. Jeho zásluhou byly zakoupeny elektronické varhany pro potřebu scholy nejen v kostele, ale i k možnosti zúčastňovat se koncertů, dobročinných vystoupení a jiných akcí, na nichž schola reprezentuje naši farnost. Zvláště pak na setkáních chrámových sborů dětí a mládeže v Brně, kde nás jako jediný kněz po celé roky pravidelně a s nadšením doprovázel.

Otec podporoval vlídným zájmem a dobrým slovem děti i dospělé, dokonce chodíval i na zkoušky scholy. Přinášel nám nové písně a byl výborným učitelem i rádcem v oblasti liturgického zpěvu. Nikdy neopomněl poděkovat za službu na kůru, o slavnostech uměl drobnostmi potěšit i malé zpěváčky. Proto chceme i my vyjádřit vděčnost za jeho láskyplnou podporu.

Děkujeme, otče.

Autoři článků: