Pouť rosického děkanství (2006)

Jak probíhala letošní pouť farností Rosického děkanství

Po prvním setkání farností Rosického děkanství, které se konalo loňského roku v Oslavanech, se organizace letošního ročníku ujala ŘKF Zbraslav. Setkání bylo pojato jako pouť. S ohledem na to, že probíhalo 16. září, v den svátku sv. Ludmily, bylo koncipováno jako pouť k této české světici. V mešní promluvě rosického děkana P. Tomáše ze Střelic byla sv. Ludmila vzpomenuta jako vychovatelka svého vnuka Václava, budoucího knížete a později patrona České země. Jako ta, která ho vyučovala ve všeobecných znalostech, ale především ho vedla k dobrým mravům a ke křesťanským zásadám.

Zbraslavská pouť začala mší svatou v Kulturním domě. Sloužil ji děkan P. Tomáš spolu se všemi přítomnými kněžími a jáhny. Úvodem všechny poutníky přivítal P. Peřina, administrátor farnosti. Sympatické bylo také osobní přivítání starostou obce, i to, že se on sám v průběhu bohoslužby slova ujal čtení Božího Slova. Bylo krásné pozorovat poutníky z mnoha farností Rosického děkanství jak prožívají jednotlivé části mešní liturgie sloužené v tomto nezvyklém prostředí, jak z otevřených kancionálů se zápalem zpívají poutní písně a jak s pokorou přijímají Tělo Páně. Hudební doprovod se zpěvem obstarala zbraslavská schola, jejíž vedoucí p. Luděk Strašák byl i moderátorem další části programu v KD. Představil přítomné farnosti Rosického děkanství, ale i jiné, např. Velkou Bíteš, Jinošov. Bohatě byla prezentována místní (zbraslavská) farnost. Jako host vystoupil čerstvý novokněz P. Škoda ze Zbýšova, který v závěru svého vystoupení udělil přítomným své novokněžské požehnání.

Pro následující část dne organizátoři připravili poutníkům řadu ukázek zájmové činnosti a volnočasových aktivit, ale i přednášek na vážná témata.
V kostele se konala beseda s P. Škodou, na faře vedl místní farář P. František besedu o českém středisku Nepomucenu v Římě (kde nyní působí jako zástupce rektora) s promítáním diapozitivů. Na dvoře fary si zájemci mohli zkusit malování keramiky nebo pletení ošatek z ratanu. Zruční košíkáři tam předváděli pletení košů. Knihkupci nabízeli literaturu, kalendáře a obrázky. K dispozici zájemcům byl farní zpravodaj „Pod Peřinou“.
Místní dobrovolníci se starali o přísun jídla a pití. Každý si mohl vybrat, co jeho srdce a hrdlo ráčilo, dokonce s „nášupem“. Chutné koláčky a cukroví byly výtvorem obětavých hostitelek. Na všechno dění pozorně dohlížel jáhen p. Ing. Večeřa.
Kdo chtěl, mohl se vrátit do Kulturního domu, kde členové ochotnického divadla předváděli muzikál (L. Strašáka) o tom, ,jak se Zbraslav statečně ubránila husitům". Mezitím v kostele probíhala přednáška P. Konzbula z brněnského Biskupského gymnázia o pochybnostech ve víře. Po ní pak rozsáhlý kvíz o znalostech Bible. Mladí sportovci z řad přítomné mládeže mohli změřit své síly v několika disciplínách na farní zahradě.

V prostorách fary byla po celý den ke zhlédnutí výstavka z bohaté činnosti zdejšího farního společenství (fotografie, sošky, ruční práce, obrazy, atd.). Důležitým momentem pouti byla šance zastavit se na kus řeči se starými známými, případně navázat nové kontakty, v klidu a pohodě promluvit o běžných věcech života.

Pouť byla ukončena závěrečnou mší svatou v kostele sv. Jiljí.

Možná by se z předchozích řádků mohlo zdát, že zbraslavská pouť proběhla bez problémů, že byla mozaikou jen samých pozitivních událostí. V zájmu pravdy musíme vyjevit i tu jednu, byť jedinou, negativní stránku tohoto jinak velmi pěkného a úspěšného dne. A tou byla, milé sestry a bratři, malá účast nás, členů farních společenství. Některé farnosti vůbec zastoupeny nebyly, z některých přišli jen jedinci. Silně to kontrastovalo se snahou a nasazením zbraslavských farníků, kteří vložili do přípravy poutě hodně sil, věnovali jí hodně času a námahy. Zasloužili si daleko větší návštěvu, kterou také jistě očekávali.
Tyto závěrečné věty platí i účasti farníků z našich farností. Mikrobus Honzy Slámy byl sice plný, ale raději nebudu připomínat jeho přepravní kapacitu. Situaci nezachránilo ani několik osobních aut, jimiž dodatečně přijelo během dne několik dalších účastníků.

Autoři článků: