Pouť k Matce Boží ve světle blížícího se cyrilometodějského jubilea

Milí poutníci! Dnešní akce v kalendáři farností Ostrovačice, Říčany a Veverské Knínice je nazývána Pěší pouť na Veveří.

Celý náš život může být nazván životní poutí a naše prožívání víry může být nazváno „putování ve víře“. Jak se zpívá ve známé mariánské písni: “Každý z nás na této zemi poutníkem je k věčnosti. Když chceš dojít k svému cíli, potřebuješ milosti. U své matky hledej pomoc“ - zve nás další text písně. Proto jsme připutovali k Matce Boží z Veveří, abychom ji prosili o pomoc a přímluvu. A stejně tak prosíme o přímluvu dnešní světce – Gorazda a jeho druhy - Klimenta, Nauma, Angelara a Sávu, kteří patřili k nejpřednějším žákům Cyrila a Metoděje. Byli s nimi přítomni oné slavné události, když papež schválil slovanský překlad Bible. Zatímco Metoděj byl tam vysvěcen na kněze, Cyril v Římě zemřel. Tito žáci byli vysvěceni na kněze a vrátili se s Metodějem na Moravu. Když se schylovalo ke smrti Metoděje, ptali se jeho učedníci, kdo by měl být jeho nástupcem. Metoděj ukázal na znamenitého učedníka Gorazda a řekl: “Toto je svobodný muž z vaší země, dobře obeznalý v latinských knihách a pravověrný. To budiž Boží vůle a vaše láska, jakož i má!“

Metoděj zemřel r. 885. Jeho žáci chtěli pokračovat v díle evangelizace Velké Moravy, ale nebylo jim to dopřáno. Byli ze země vyhnáni. Proč? Podle historiků to bylo kvůli postoji knížete Svatopluka ke slovanské bohoslužbě a jeho volbě jednotného latinského jazyka jako nejlepšího prostředku pro zajištění míru mezi věřícími. Žáci sv. Metoděje byli vyhnáni, ostatní odešli do Bulharska. V dnešní západní Makedonii založili na území kolem Ochridu středisko slovanské bohoslužby.

Každý poutník zná situaci, kdy je plný sil jako při startu kosmické lodi (odpovídá radostnému přijetí víry během působení sv. Cyrila a Metoděje), ale tyto síly se často postupně ztrácí. Sv. Gorazd a jeho druhové k nám hovoří právě o této druhé fázi, kdy člověk ztrácí motivaci a je pro něj mnohem těžší jít dál. Gorazd a jeho druhové byli ze země vyhnáni, Izraelité na poušti začínají reptat a mnozí křesťané odkládají svou víru, tj. symbolicky vyhánějí „Gorazda a jeho druhy“ ze země svého srdce.

Milovaní, kéž se nám to nestane! Panna Maria, sv. Gorazd a jeho druhové se za nás přimlouvají. Nevzdejme to a putujme dál! 

Autoři článků: