Kniha „Víme o sobě“

V těchto prosincových dnech vydává fotograf Imrich Veber knihu „Víme o sobě“, v níž shrnuje celoživotní dílo kněze a básníka Josefa Veselého. Kniha obsahuje básně, eseje a poznámky Josefa Veselého, doplněné více než dvaceti fotografiemi I. Vebera. Zmiňujeme se o tom proto, že čtenářům Oříku je jméno Mons. Josefa Veselého dobře známé, neboť zde byly často zveřejňovány jeho básně. Krátce pár životopisných údajů.

Mons. Josef Veselý se narodil v roce 1929 ve Zlámance u Kroměříže. Vstoupil do kněžského semináře v Olomouci, v roce 1961 byl zatčen a odsouzen na 13 let vězení. O rok později byl ve valdické věznici vysvěcen na kněze. Po propuštění působil ve farnostech na Opavsku. V roce 2001 obdržel Cenu Petra Bezruče za dlouholetý duchovní a kulturní přínos Opavě. V roce 2009 byl Josefu Veselému prezidentem republiky propůjčen Řád T. G. Masaryka III. třídy. Mons. Josef Veselý zemřel začátkem minulého roku. 

Autoři článků: