Žehnání vína 2011

Odpoledne na druhý svátek vánoční 2011 se ve farním centru v Ostrovačicích konalo již v pořadí třetí žehnání vína. Kníničtí farníci doputovali společně pěší procházkou přes Říčany, aby při této příležitosti udělali něco pro své zdraví. Na faře se pak přidali k farníkům z Ostrovačic a Říčan. Otec Ludvík všechny přivítal, požehnal přinesená vína, a pak jsme si všichni přípitkem: „Pij lásku svatého Jana!“ přiťukli na zdraví.

Účastníků nebylo sice mnoho, o to víc snad bylo dobrého jídla a pití. Všem šikovným hospodyním patří vřelý dík. Dobrou náladu v tomto společenství velmi oživil svým vyprávěním pan Zdeněk Pololáník, který společně s manželkou také na chvíli přišel, přestože měl před sebou ještě další povinnosti v Brně. Líčení zážitků z jeho pobytu v Gruzii při oslavě 50. výročí založení Konzervatoře v Tbilisi, konané v hale výstaviště, kde se shromáždili umělci tehdejšího Sovětského svazu, bylo veselé, poutavé i poučné. Pasáže o tom, jak při slavnostní hostině byly pronášeny přípitky, a hosté museli prokázat, že připíjeli opravdu zodpovědně tím, že obrátili prázdnou číši nad svou hlavou, nás všechny nejen pobavily, ale i inspirovaly k napodobení – jak bylo možné obratem zhlédnout i na fotografiích na webových stránkách. Družná nálada, příjemné povídání, sváteční atmosféra, vánoční doba, pocit radosti z Božího příchodu na svět v každém z nás, to všechno dotvářelo příjemný a milý pocit z našeho setkání. Když Pán Bůh dá, jistě se společně setkáme při žehnání tohoto plodu lidské práce i napřesrok. 

Autoři článků: