Půst 2012 v našich farnostech

1. V každém z našich tří kostelů probíhá během postní doby v neděli pobožnost křížové cesty.

2. Děti s pomocí katechetek, a někdy i maminek, znázorňují v kostele na nástěnkách postup postní dobou.

3. Klub aktivních seniorů našich 3 obcí se sešel 14. března dopoledne ve farním centru. Probírala se kniha o knězi Janu Bulovi, chystal se zájezd seniorů, měli jsme desetiminutovku nenáročných cviků, vzpomínalo se na starší a nemocné přátele, promítáním fotografií jsme si přiblížili chystanou cestu skupiny farníků do Svaté země. Viz zde.

4. V sobotu 17. 3. se ve farním centru uskutečnila každoroční postní duchovní obnova. Letos mezi nás přijel P. Pavel Konzbul, Dr., spirituál Biskupského gymnázia v Brně. Přednesl 3 přednášky na velikonoční témata – pokušení, hřích, odpuštění. Na závěr setkání sloužil s otcem Ludvíkem pro účastníky mši sv. v ostrovačickém kostele. Viz zde.

K oběma setkáním (seniorskému i tomuto) připravily obětavé farnice nápadité a chutné občerstvení – vřelé díky!

5. Od 20. do 27. března absolvuje skupina našich farníků novozákonní pouť do Izraele. Jejím vrcholem bude jistě pobyt v Jeruzalémě s návštěvou svatých míst spjatých s velikonočními událostmi. O průběhu a dojmech z poutě se jistě dovíme vše od samotných účastníků po jejich návratu domů. (Maličkou informaci viz zde).

Autoři článků: