Arcibiskup Duka kardinálem

V uplynulých dnech a týdnech jsme byli svědky mimořádně radostné události, která se úzce dotkla české katolické církve. Arcibiskup pražský a primas český Dominik Duka byl papežem Benediktem XVI. povýšen do kardinálské hodnosti, čímž ho Svatý otec začlenil do sboru svých nejbližších spolupracovníků.

Své rozhodnutí jmenovat 22 nových kardinálů oznámil papež Benedikt XVI. při sváteční promluvě o Slavnosti Zjevení Páně 6. ledna 2012.

Udělování kardinálských hodností proběhlo při slavnostní veřejné konzistoři ve Vatikánu v sobotu 18. února 2010 dopoledne. V bazilice sv. Petra každý z nově jmenovaných kardinálů od papeže přijal jmenovací dekret, biret, prsten a patronát nad některým z kostelů v Římě nebo jeho okolí.

Už odpoledne téhož dne sloužil kardinál Dominik Duka pro téměř 600 poutníků v chrámu sv. Řehoře eucharistickou bohoslužbu. Koncelebrovali při ní kardinál Vlk, biskupové Vokál, Kajnek, Malý a řada kněží, s nimiž přijelo do Říma množství poutníků z Čech a Moravy.

Ve Vatikánu v aule Pavla VI. proběhla druhý den generální audience papeže za přítomnosti nově jmenovaných kardinálů.

Svou první oficiální mši svatou v kardinálské hodnosti doma ve vlasti sloužil Dominik Duka v pražské katedrále sv. Víta v sobotu 25. února 2012. Byla obětována za církev v naší vlasti i ve světě a za papeže Benedikta XVI.

Mše se zúčastnili biskupové z Čech, Moravy i ze zahraničí, diecézní a řeholní kněží. Přítomni byli představitelů státu a kulturní veřejnosti. 

S radostí můžeme připomenout, že tato mše byla nejen kardinálskou premiérou Dominika Duky, ale že během ní také premiérově zazněla Missa solemnis Zdeňka Pololáníka. Dosud byla prováděna jen koncertně. Autor s manželkou byli přítomni mezi pozvanými hosty.

Na krásné atmosféře jsme mohli mít svůj bezprostřední podíl všichni, neboť přímý přenos bohoslužby jak z Říma, tak z pražské katedrály, zajišťovala televize Noe. 

Autoři článků: