Setkání seniorů 20.6.2012

Setkání seniorů dne 20. června 2012 bylo speciální. Přijel k nám na návštěvu pan Miroslav Kasáček, autor několika knih spojených s tématikou komunistického bezpráví, spoluzakladatel Občanského sdružení Paměť. Pozvali jsme ho v souvislosti s plánovaným výletem seniorů v září „Po stopách P. Buly“.

Tentokrát skutečně nebyl čas na obvyklé volné povídání, tělesné cvičení, dokonce ani na jezení, i když donesených pochoutek bylo jako vždycky dost.

Po modlitbě zazněla úvodní přednáška pana Kasáčka, ve které nás uvedl do problematiky komunistických procesů. Seznámil nás jak se základními historickými fakty, tak i s tím, jak se vůbec o tuto problematiku začal zajímat – už jako chlapec, některé lidi v tzv. Babickém procesu znal osobně. A jeho manželka, která se svým manželem přijela na faru v Ostrovačicích, byla zase osobně přítomna na primici P. Buly!

Pak jsme se podívali na dokumentární film Dopisy z cely smrti. Mimořádně působivý dokument, jehož spoluautorem je i pan Kasáček, přibližuje poslední okamžiky šesti obětí justičních vražd z období komunismu mezi lety 1949 až 1953. Jedním z takto odsouzených byl i P. Jan Bula. Film se opírá o poslední dopisy těchto mučedníků před smrtí, které archivy vydaly až po dlouhých desetiletích.

U mnoha z těchto osob to byla víra, která jim dodávala v posledních chvílích sílu. Vírou byly prostoupeny jejich dopisy i snášené utrpení. Jejich víra, pevné držení se pravdy i život pro druhé ale o to více dráždily ty, kteří sloužili zlu a lži. Pro nás v každém případě byla jejich víra velikým povzbuzením.

V mnohém jsme se poučili – po filmu jsme ještě měli možnost se na různé věci zeptat. Jedné věci ale člověk asi rozumí stále méně: Jak někdo vůbec mohl něco takového dělat, z toho co dělali komunisté a jejich přisluhovači? A taky, jak může ještě dnes být někdo komunistou? A jak někdo ještě dnes může komunisty volit? Důsledky zla, které komunistický režim spáchal, jsou obrovské a patrné dodnes. Ano, musíme jim odpustit. Ale není to lehké. Pokud je to pro někoho lehké, zřejmě ještě nepochopil, co udělali.

Díky za osvěžení paměti i za posilu pro naši další životní cestu!

Film Dopisy z cely smrti můžete sledovat např. zde.