Vzpomínka na otce Vladislava Dvořáka

Dne 21. května letošního roku si připomeneme nedožité 70. narozeniny našeho dřívějšího duchovního otce P. Vladislava Dvořáka.

P. Vladislav se narodil v roce 1943 v nedalekých Chudčicích, kněžské svěcení přijal 29. června 1974 v Brně.

Ve své pastýřské službě prošel řadu farností, do Ostrovačic a Veverských Knínic přišel z Třeště, odtud byl přeložen do Poštorné. Závěr života prožíval v rodných Chudčicích, kde denně slavil Eucharistii, modlil se a trpělivě nesl svůj kříž. Zemřel 10. srpna 2007, pochován je podle vlastního přání na hřbitově v Příměticích, které byly jeho prvním působištěm.

Při loňském farním zájezdu do Znojma a okolí byly Přímětice první zastávkou našich poutníků. Protože to bylo pět roků od smrti P. Vladislava, poutníci se zastavili u tamějšího kněžského hrobu, a v přímětickém kostele pak P. Ludvík Bradáč za jeho duši sloužil mši svatou.

Vzpomeňme i letos vroucí modlitbou na otce Vladislava! Nezapomínejme na něho i na další kněze, kteří nás vedli na cestě k Bohu. Vždyť i oni pamatovali v modlitbě na ty, kteří jim byli svěřeni. 

Autoři článků: