Nová opera Zdeňka Pololáníka – dojmy a poděkování autorovi

Opera o naději, lásce a síle oběti, dílo, jehož libreto napsal podle námětu Paula Claudela o. biskup Josef Hrdlička a zhudebnil náš pan Zdeněk Pololáník.

Díky Bohu a dobrým přátelům jsem mohla vidět, slyšet a taky skutečně prožívat celý děj této opery. Když jsem se dozvěděla, že premiéra bude 28. června, tušila jsem, že v ten den jet nemohu. Zásluhou pana Pololáníka (který nám chtěl zajistit slevu vstupenek), nám bylo umožněno vidět generálku této opery o den dříve. I doprava a samotná navigace až na místo fungovala výborně.

Po příjezdu do divadla v Olomouci jsme nedočkavě čekali na začátek představení. Objevila se potemnělá scéna, zazněly první tóny hudby a už nás vnášely do samotného děje opery. Byl to strhující příběh, umocněný hudbou Zdeňka Pololáníka.

Díky výborným sólistům divadla bylo i dobře rozumět, v čem spočívá toto dílo. I přesto, že děj této opery P. Claudela se odehrává ve středověku, vlastnosti a jednání postav – jejich pocity strachu, bezmoci a bolesti nám nejsou cizí. Nechybí zde však láska schopná oběti i sebedarování. A pokud taková láska bude mezi námi – nic není ztraceno! Ta dokáže proměnit i temnotu noci ve světlo. To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila. Vždyť i Ježíšova láska je láskou do krajnosti, láskou, která se zcela vydala za nás!

Mons. Josef Hrdlička výstižně napsal: Dílo je výzvou i dnešní době, z níž se kamsi vytratil pojem oběť a člověk zaměřený na zisk a seberealizaci čelí prázdnotě egocentrické bezcílnosti člověka.

Chtěla bych poděkovat za nás farníky a spoluobčany našemu panu Zdeňku Pololáníkovi nejen za toto zhudebněné dílo, ale za všechnu jeho bohatou hudební tvorbu i varhanickou službu. Za to, že přes všechna ocenění a uznání zůstává tím, čím je. Upřímným a skromným člověkem, který se nikdy nestyděl za svoji víru, i když jej samotného i celou jeho rodinu vše stálo mnoho odříkání a obětí. O to vzácnějším je člověkem v dnešním světě plném touhy po moci a slávě. I on je tím světlem v temnotě světa! Díky!

Autoři článků: