V říčanské obecní kronice o P. Vrzalovi

  • Koncem srpna 1929 odešli až dosud zde působící kněží farář P. Augustin Vrzal a kaplan P. V. Pokorný do kláštera v Rajhradě. Prvý pro trvalou nemoc, druhý ku správě klášterního archivu. Deputace Obecního zastupitelstva z Říčan rozloučila se v neděli před odchodem s oběma kněžími. Starý pán dojatě děkoval a toužebně si přál, by v bolestné chorobě nemusel dlouho trpěti. Na místo odcházejících kněží byl dosazen na faru v Ostrovačicích kněz z kláštera rajhradského P. Dr. Placidus Buchta.
  • Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 8. září 1929 byl P. Augustin Vrzal jmenován čestným občanem obce Říčany. Diplom čestného občanství odevzdali P. Aug. Vrzalovi starosta obce s dvěma radními (str. 74).

Poznámky z obecní kroniky Říčan vypsala Ludmila Franzová

Autoři článků: