Křesťanské poděkování za úrodu, další dary a za otce Ludvíka

V neděli 6. září proběhly ve všech našich kostelích mše svaté, během nichž jsme děkovali Bohu za všechno, co nám ve své dobrotě dává, především za letošní úrodu a ostatní dary země. Za to, že nám neustále dává dostatek prostředků a možností potřebných k dobrému životu.

Bohatá úroda na polích a zahradách je jistě i výsledkem obětavé práce mnoha lidí. Ale, jak věděli už naši předkové, „bez Božího požehnání marné je každé lidské počínání“. Děkovali jsme proto Bohu za všechny dary a pomoc, za letošní krásné léto, za dostatek hřejivého slunečního svitu, za blahodárný déšť.

Zároveň jsme tyto nedělní bohoslužby prožívali jako společné poděkování za dar 50 let života našeho pana faráře Ludvíka Bradáče.

Je dobré si právě v této souvislosti připomenout, že „nejen chlebem živ je člověk“. Protože je stvořením Božím, přirozeně touží po duchovní potravě, po Božím slově a Boží pravdě. Tu nám, laikům, nejlépe zprostředkovávají zasvěcené osoby. Rádi jsme proto děkovali Pánu, že do našich farností poslal s tímto úkolem právě otce Ludvíka.

A jemu jsme znovu děkovali za veškerou pastýřskou službu a všechny síly, které svému poslání věnuje. Ve všech kostelích opět od nás ode všech slyšel upřímné poděkování s přáním hojnosti Božích darů, podpory Ducha svatého a pomoci Matky Boží Panny Marie! 

Autoři článků: