Chci poděkovat…

Poděkování za sobotu 9. ledna 2016

Ten den dopoledne proběhla v Říčanech tradiční (už šestnáctá) Tříkrálová sbírka. Deset skupinek malých koledníčků se svými vedoucími opět navštívilo naše domovy. Jsem hrdá na všechny spoluobčany, kteří každoročně na tuto „koledu“ přispívají. A má úcta i obdiv patří zvláště těm vedoucím, kteří jsou členy naší scholy. Ti totiž po krátkém vydechnutí a odpočinku pospíchali do kostela na zkoušku chrámového sboru.

Vánoční koncert

Schola sv. Petra a Pavla z Říčan připravila pod vedením Mgr. Dagmar Ryšánkové koncert. V 15 hodin se kostel naplnil hudbymilovnými posluchači. Krásná hudba se linula naším chrámem. Věřím, že všichni posluchači měli, tak jako já, povznášející pocity. Koncert, skromně nazvaný „Zpívání u jesliček“ měl vysokou úroveň. K té přispěli všichni účinkující.

Sólisté:

  • Terezie Čertková-Ryšánková, Dorota Ryšánková – soprán
  • Antonín Ryšánek – tenor
  • Ondřej Čertek – dětský zpěv

Schola sv. Petra a Pavla:

  • Vedoucí Mgr. Dagmar Ryšánková
  • Ludmila Volavá – příčná a zobcová flétna
  • Dorota Ryšánková – zobcová flétna
  • Michaela Buršíková - sólo zpěv
  • Dagmar Ryšánková – klávesy, hudební doprovod

Moderátoři: Stanislava Volavá a Jiří Pilát

Na závěr jsme si opravdu všichni zazpívali u jesliček lidové koledy.

Rodina Ryšánkova byla obdařena vzácným darem, darem umění, darem hudby, a o ten se s námi dělí.

Ryšánkovi, děkujeme, že Vás máme!

Autoři článků: