Sváteční a všední dny pana faráře

Náš milý pan farář ThDr. Ludvík Bradáč oslavil v neděli 6. září mší svatou své 55. narozeniny. Nedávno jsme si v kostele připomněli jeho 30. výročí kněžství. Je úctyhodné, že po magisterském studiu na bohoslovecké fakultě pokračoval ještě cílevědomě ve svém vzdělání a dosáhl doktorátu teologie. Krásná léta středního věku a kus duchovní praxe má už za sebou. Pan farář se řídil radou svých rodičů, kteří ho už v dětství vedli k modlitbě a k účelnému využití volného času, ať se už jednalo o dlouholetou hru na housle, četbu knih nebo sledování sportovních aktivit. Benediktinské heslo „Modli se a pracuj“ zapustilo v jeho životě hluboké kořeny a nasměrovalo celý jeho život.

Pan farář má v kostele v Ostrovačicích svůj rituál, pokud jde o přípravu na mši svatou. Ve všední dny půl hodiny přede mší si chystá bohoslužebné nádoby na oltář, misál, lekcionář, přímluvy, aby poté odešel do zpovědnice zpovídat nebo se modlit breviář. V neděli a o svátcích má ochotné ministranty, sourozence Brázdovy z Babic, kteří tuto činnost svědomitě vykonávají. Pan farář začíná mši svatou v přesně stanovenou dobu, čímž decentně upozorňuje farníky na včasný příchod k bohoslužbě. 

Tu začíná s klidnou a usměvavou tváří, nevynechá kázání ani ve všední dny. Mši sv. ukončuje poučením pro všechny, sebe nevyjímaje. Po mši sv. odchází (kromě neděle a svátků) s posledními, pokud ho nezdrží nějaký host, kterého náhoda zavedla do kostela, nebo věřící z okolí. Každému věnuje pozornost a poté zase běží na faru za svými povinnostmi, co vyžaduje jeho profese. Má vytříbený smysl pro povinnost, dochvilnost, životní řád, který zohledňuje s požadavky farníků. Na svých farnících hledá především dobré stránky a oceňuje každého pochvalou, kdo se podílí na jakékoliv práci v kostele, na faře a okolí kostela. Při farních poutích nechává čas a prostor dětem pro jejich uplatnění, ačkoli říká, že to s dětmi neumí. Děti ho mají rády a jejich počet na prázdninovém pobytu na faře se stále navyšuje. V hodinách náboženství pro dospělé, při setkání mládeže nebo seniorů a jiných akcích spojených s církevním rokem pozoruje účastníky, aniž by chtěl hrát prim. K častým zálibám pana faráře patří nečekané fotografování farníků, jejichž fotografie uplatňuje na webových stránkách Oříku. Bystře reaguje na jednání farníků a často je okoření nenásilným vtípkem. Pan farář společnost sám nevyhledává, pokud je do ní vtažen, podřizuje se jí. Postačí mu chvíle s knihou, pobývat v tichu přírody a žít modlitbou. Vážíme si našeho pana faráře pro jeho úsměv a povzbudivá slova v našich problémech, se kterými se všichni setkáváme, byť každý v jiné životní situaci.

Děkuji p. farářovi, že plně respektuje mnohaleté zkušenosti mého manžela, varhaníka a skladatele a duchovně ho podporuje svým zájmem o jeho činnost.

Milý pane faráři, za Vaši upřímnost, čistotu srdce a laskavé jednání s farníky Vám z celého srdce děkuji a P. Boha prosím za Vaše zdraví a ochranu Matky Boží do dalších let. 

Autoři článků: