Vánoční zpěvy v říčanském kostele

Naše schola připravila na Vánoce kromě tří lidových koled i dvě částí Vánoční mše od Zdeňka Pololáníka. První část (Vstup) zhudebnil skladatel na texty básně "Vstávají ze sna pastýři" od Václava Renče (viz zde) a druhou část (Před evangeliem) na texty hymnu z breviáře „Od bran, kde slunce vychází“ (viz níže). 

Obě skladby jsme se sborem zazpívali na půlnoční mši, na 1. svátek vánoční a na svátek Svaté Rodiny. I přes náročnost skladeb a krátký čas na nácvik se sbor Pololáníkových skladeb zhostil s nadšením a radostí. Šlo také v naší farnosti o první provedení této Vánoční mše Zdeňka Pololáníka. Dá-li Pán, nacvičíme v příštím roce i další části mše. Děkujeme panu Zdeňku Pololáníkovi za jeho krásnou hudbu, která posluchače zaujme bohatostí melodie, rytmu a harmonie!

Kromě sborových skladeb byla obohacením vánočních bohoslužeb lidová koleda „V Betlémě se svítí“, kterou zazpívala Eliška Ďásková, a píseň "Modlitba" od Ondřeje Brzobohatého v podání Doroty Ryšánkové, kterou si též můžete poslechnout:

Děkuji všem zpěvákům za obětavou službu, kterou dělají rádi, věrně a zodpovědně. A i když se někdy něco zcela nevydaří, že jim neubývá nadšení a elán. Kéž jednou takto mohou chválit a velebit Boha v nebi. 

Dagmar Ryšánková

Hymnus z breviáře

Od bran, z nichž slunce vychází,
až tam, kde konec zemský je,
ať zní zpěv Kristu Vladaři,
Synáčku Panny Marie.

Původce těla blažený
svých sluhů tělo obléká,
by zachránil své stvoření
a tělem spasil člověka.

Zní nebem jásot, chvalozpěv,
zpívají Bohu andělé,
když pastýřům se Pastýř všech
i Tvůrce zjeví ve chlévě.

Buď sláva Tobě, Ježíši,
zrozený z Panny nejčistší
i Otci, Duchu milosti
po všechny věky věčnosti!

Autoři článků: