Dagmar Ryšánková

Vánoční zpěvy v říčanském kostele

Naše schola připravila na Vánoce kromě tří lidových koled i dvě částí Vánoční mše od Zdeňka Pololáníka. První část (Vstup) zhudebnil skladatel na texty básně "Vstávají ze sna pastýři" od Václava Renče (viz zde) a druhou část (Před evangeliem) na texty hymnu z breviáře „Od bran, kde slunce vychází“ (viz níže). 

Vánoční koncert na Javůrku 2019

21. prosince 2019 uspořádala obec Javůrek v místní sokolovně vánoční koncert, na kterém na žádost pořadatele vystoupila říčanská schola se sólistkami, bývalými členkami sboru, Terezkou Čertkovou (soprán) a Dorotkou Ryšánkovou (mezzosoprán). 

Do programu jsme zařadili nově nastudované písně: Bim, bam!; V Betlémě se svítí; Přišlo jsi k nám, Jezulátko; Krásná Panna a Dny zázraků a přání. Na závěr vystoupení všichni společně zazpívali několik nejznámějších koled.

Schola sv. Petra a Pavla v Říčanech

K 250. výročí posvěcení říčanského kostela vyšla brožurka, kde byly uvedeny seznamy lidí, kteří přispívali ke slávě našeho chrámu. Na doplnění uvádím seznam členů sboru, kteří v posledních 20 letech zpívali ke slávě Boží v říčanském kostele.

Nejstarší fotografii sboru pořídila Musica sacra v roce 1996 na Setkání chrámových sborů dětí a mládeže v kostele sv. Augustina v Brně. Druhá fotografie je ze zkoušky scholy při přípravě na koncert k poctě sv. Cecílie v Kralicích v listopadu 2013.

Živý růženec - oznámení 2007

Třetí neděli v květnu, ti. 20. 5. 2007 v 8.45 hodin, bude sloužena v našem kostele mše svatá za členy živého růžence a jejich rodiny. Opět se sejdeme ke společné modlitbě jednoho desátku, který obětujeme na stejný úmysl.

Kdo má zájem zapojit se při této mši svaté přinášením obětních darů nebo vedením desátku, ať se přihlásí u pana Slováčka. U desátku nepředříkáváme žádné tajemství, aby každý mohl rozjímat nad svým. Tak se společně pomodlíme všechny čtyři růžence.

Kdo by chtěl připojit i vlastní úmysl, může ho rovněž nahlásit panu Slováčkovi.

Růženec dětí

Od roku 2002 se modlí děti v říčanském kostele společně růženec. Jak a kde se zrodila tato myšlenka? Maruška se začala učit hrát na varhany. Bylo potřeba ji zpočátku doprovázet do kostela, kde 2x týdně cvičila na nástroj. Čas mi krátil růženec zapomenutý v předsíni kostela, při modlitbě před svatostánkem. Snad i on byl příčinou myšlenky modlit se ho s dětmi.

Živý růženec

Růženec byl vždy prostředkem pro šíření víry a úcty k Panně Marii. Papežové ho doporučovali pro jeho bohaté duchovní plody. Je rozjímavou modlitbou.

Varhanický kurz (1995)

Ve dnech 21 -25. 8. 1995 se konal již potřetí VARHANICKÝ KURS
v půvabném městečku Domažlicích, jehož cílem bylo zdokonalení hry na varhany a získám nových zkušeností v oblasti liturgie a zpěvu.
Zúčastnilo se ho celkem čtyřicet varhaníků z různých koutů Čech a Moravy (z původně přihlášených dvaceti).

Schola a chrámový sbor (1993)

Od září t. r. působí v říčanském kostele dětský sbor, který pravidelně zkouší ve čtvrtek od 16.15 - 17.15 hod. na Obecním úřadě v Říčanech. Schola zpívá při čtvrtečních i nedělních bohoslužbách. Na vánoce připravuje koledy v úpravě K. Steckera, J. Bartela a F. Mikuleckého.
Prostřednictvím farního zpravodaje chceme pozvat mezi nás i další děti naší farnosti, dospívající mládež i rodiče s dětmi. Přijďte zpívat k oslavě Boží a Panny Marie.

Subscribe to RSS - Dagmar Ryšánková