Výtvarné umění

To nezbytné z Kokolii

V neděli odpoledne 18. 11. 2018 se skupinka farníků spolu s panem farářem vypravila do Brna zhlédnout výstavu našeho rodáka akademického malíře Vladimíra Kokolii. Výstava je umístěna ve Faitově galerii ve Vaňkovce a otevřena je do 12. 1. 2019, vždy od úterý do soboty v 11 - 18 hod. Její název jsme použili pro pojmenování tohoto příspěvku.

To nezbytné z Kokolii

Na přelomu roku 2018/19 probíhá ve Faitově galerii v Brně (Ve Vaňkovce 2) výstava „To nezbytné z Kokolii“. 

V neděli 18. listopadu měli někteří z farníků příležitost výstavu navštívit, a taky si vyslechnout výklad samotného vystavujícího malíře pana Vladimíra Kokolii, mj. našeho spolufarníka z Veverských Knínic. 

K mozaice v kapli sv. Anny v Lesním Hlubokém

Když Mojžíš o samotě pásl ovce na hoře Choreb, všiml si hořícího keře. Hořel, ale nebyl stráven. Byl v údivu nad takovým znamením a slyšel hlas Boha, Boha živých. „Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.“

Na hoře Choreb Bůh řekl také své pravé jméno: Jahve, ,,Jsem, ten který jsem.”

Čerstvý šedesátník Vladimír Kokolia

Vladimír Kokolia, jehož 60. narozeniny připomínáme v přehledu našich jubilantů, se sice narodil 27. listopadu 1956 v Brně, ale v porodnici tam zůstal jen několik prvních dnů. Dětství i mládí prožil se svými rodiči a sourozenci ve Veverských Knínicích, kde žije se svou rodinou dosud.

Je to významný současný český malíř, grafik a kreslíř, jehož umělecká aktivita je velmi široká, je také básníkem a textařem.

Madonu z Veveří konečně přivítá Brno

O vydání starého gotického deskového obrazu Madony z Veveří v rámci majetkového vyrovnání státu s církvemi požádala sousední farnost Veverská Bítýška. Využila této možnosti, protože její součástí je kaple Nanebevzetí Panny Marie u hradu Veveří, kde obraz původně až do roku 1938 visel.

Národní galerie se dlouho zdráhala církvi obraz vydat. Městský soud v Praze nakonec rozhodl, že v otázce vlastnictví dílo podléhá zákonu o církevních restitucích, neboť do vlastnictví státu se obraz dostal až v roce 1958.

Výstava ve „špálovce“

Až do Ostrovačic a okolí připutovala zpráva o zahájení výstavy Vladimíra Kokolii v Galerii Václava Špály v Praze. I my, místní farníci, jsme si nemohli nechat ujít tu příležitost a na výstavu jsme se vypravili. Kdo jsme to my? Naše skupinka sestávala pouze z dvou členů: pisatele tohoto článku a paní Anny Žaloudkové (na fotografii). Určitě však budou následovat další, nenechají se odradit touto zprávičkou a nespokojí se ani s popisem výstavy z pera samotného malíře.

Malíř Vladimír Kokolia

Vladimír Kokolia (* 27. listopadu 1956, Brno) je významný současný český malíř, grafik a kreslíř. Jeho umělecká aktivita je velmi široká, je i básníkem a textařem. V letech 1984-1997 působil jako zpěvák brněnské skupiny E, patřící svého času k absolutní špičce české alternativní a undergroundové hudby. Vladimír Kokolia vystudoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a poté Akademii výtvarných umění v Praze. Je docentem experimentální grafiky a od roku 1992 vedoucím pedagogem grafického ateliéru 2 na Akademii výtvarných umění v Praze.

Subscribe to RSS - Výtvarné umění