Advent

Adventní věnce 2013

Během adventního tvoření byly udělány krásné adventní věnce, z nichž některé můžete vidět zde pod textem. Kéž zdobí a osvětlují naše kostely a domy a především kéž v době adventní roste v srdci každého z nás světlo Kristovo!

Adventní zdobení 2013

30.11.2013 - 15:00

Setkání na prahu adventu, spojené s přípravou adventních ozdob a přátelským posezením, začne na faře v Ostrovačicích v sobotu 30. listopadu 2013 v 15 hodin.

Otevření brány pro Ježíše

Pán Ježíš přišel k nám. My jsme se na jeho příchod připravovali s dětmi v Říčanech a Veverských Knínicích tím, že jsme postupně otevírali Adventní Bránu Víry. Motiv brány byl inspirován apoštolským listem Porta fidei (Brána víry), vydaným papežem Benediktem XVI. k vyhlášení Roku víry, který právě prožíváme. Každou adventní neděli jsme otvírali jedno ze čtyř křídel brány a přitom si uvědomovali, že to, čím otvíráme bránu ve skutečnosti, je naše víra.

Poslední setkání seniorů v r. 2012

Poslední setkání seniorů v tomto roce se na naší faře konalo 19. prosince 2012. Jako obvykle bylo setkání plné poučení i povzbuzení.

Nejprve se pí Ludmila Franzová s námi podělila o zážitky ze setkání vedoucích seniorů, které se odehrálo před dvěma dny na Petrově. Setkání se účastnil i pan biskup. Důležitým tématem setkání bylo i ztišení, což je důležitý program pro každého z nás v době adventní. Jen tak budeme připraveni na příchod Slova, Ježíše Krista.

Příprava na Vánoce

Advent je přípravou křesťanů na Vánoce. Začíná první adventní nedělí, která letos připadla na 2. prosince.

Přípravou na advent pro řadu mladých žen, dívek i maminek s jejich ratolestmi z Říčan a Veverských Knínic, bylo „adventní tvoření“, konané ve Farním centru v Ostrovačicích v sobotu 1. prosince. Výsledkem byly nádherné adventní věnce a další vánoční ozdoby. Hlavně však v dobré náladě příjemně prožité odpoledne s řadou nových podnětů a osobních vztahů.

Však se podívejte, jak jim to všem pěkně slušelo!

Adventní tvoření 2012

Tohoto již tradičního setkání na prahu adventu se dne 1. 12. 2012 v 15 hodin zúčastnilo přes 30 farníků z Říčan a Veverských Knínic, především ženy a děvčata. Muži a kluci byli velmi vzácní, ale našli se i takoví.

Vytvoření adventních věnců nebylo hlavním cílem. I když při setkání vzniklo mnoho krásných adventních ozdob, ještě důležitější byla dobrá nálada, navázání nových vztahů a prostě budování našeho farního společenství.

Příjemné setkání na prahu adventu

Advent je pro nás dobou očekávání příchodu Krista, dobou, kdy bychom se měli přibližovat k druhým. Měli bychom mít dostatečně otevřené ruce, srdce, oči, být druhým nablízku a nabídnout jim teplo našeho srdce.

Když jsme letos setkání připravovali, měli jsme na mysli právě toto. Vůbec nešlo o soutěž, ve které vyhraje majitel nejkrásnějšího adventního věnce. Chtěli jsme vytvořit společenství, ve kterém nám bude dobře a kde si společně připomeneme začátek nového církevního roku. Advent je přece dobou setkávání, klidu, dobou, kdy si uděláme čas hlavně pro druhé.

Vánoční pozdrav 2011

Milí farníci,

chtěl bych Vás srdečně pozdravit na samém konci doby adventní a popřát Vám všechno nejlepší při příležitosti nadcházejících svátků vánočních.

V době adventní jsme slyšeli nádherné texty o tom, jaké to bude, až přijde Mesiáš.

Antifony předvánočního týdne

Posledních sedm dní adventní doby před svátkem Narození Páně má v liturgii vlastní texty a modlitby, které tomuto týdnu  dávají specifický ráz. V modlitbě breviáře jsou to mimo jiné takzvané „Ó - antifony“ k Mariině chvalozpěvu v modlitbě nešpor. Jejich poezie má zároveň teologický obsah, který nás vtahuje do hlubin vánočního tajemství.

Adventní tvoření 2011

26.11.2011 - 16:00

Tak jako loni se i letos na faře uskuteční adventní tvoření věnců. Přineste si s sebou korpus na věnec, chvojí, svíčky a ozdoby. Další ozdoby bude možno zakoupit i přímo na faře. 

Děti vám to řeknou

Jak si jistě vzpomínáte, v předvánočním čase připravily paní katechetky pro děti z náboženství nástěnku s vláčkem. Jak ubíhal advent, při každé mši sv. se na nástěnku připisovalo jméno stanice, kterou vláček projížděl, vpisovalo se tam téma příslušné homilie a vláček nakonec vjel do Betléma. Po skončení jsme se těch nejmenších zeptala: „Co se Vám nejvíce líbilo či nelíbilo na adventním vláčku?“ Zde jsou zaznamenané odpovědi:

Adventní roráty – odkud a proč?

Stručnou, ale výstižnou charakteristikou rorátů je možno najít již v Kočího Malém naučném slovníku z roku 1930, který roráty vymezuje slovy: „Mše v době adventní, sloužená před svítáním, její vstup začíná slovy proroka Izajáše: Rorate coeli de super… Rosu dejte, nebesa!“.

Příprava na advent 2010

V pátek 26. 11. 2010 proběhlo na faře další setkání farníků, spojené s přípravou na advent.

Adventní vlak

Letos jsme se rozhodli v našich kostelích ve Veverských Knínicích a Říčanech připravovat se na vánoce s našimi dětmi podle návrhu katechetického věstníku tohoto roku. Tématem tohoto adventu je „adventní vláček“. Každý týden projíždíme různými stanicemi, posloucháme hlášení výpravčího, dostáváme jízdenky, které jsou zároveň pozvánkou na příští týden do kostela.

Mikulášská besídka 2010

Tak jako loni se i letos konala na faře mikulášská besídka pro děti. Přišlo mnoho dětí, i jejich rodiče nebo prarodiče. Čekání na Mikuláše jsme strávili přípravou – vždyť Mikuláš se často dětí ptá na různé věci. A tak jsme si zopakovali s dětmi, že je advent a že mezi adventní svaté patří kromě sv. Mikuláše i sv. Barbora a sv. Lucie.

Stránky

Subscribe to RSS - Advent