Advent

Příprava na advent

V pátek 26. listopadu se na naší faře konalo speciální setkání, při kterém jsme se připravovali na advent. Ale ne tak, jak jsme zvyklí, že bychom si jen něco povídali a snažili se něco o adventu dovědět. Setkání bylo mnohem praktičtější. Jeho cílem bylo vyrobit adventní věnce pro naše kostely a domy. Ještě důležitější však bylo naše vzájemné setkání, při kterém jsme se mimochodem dověděli i něco o adventu.

Setkání seniorů 16.12

Ve středu 16. 12. v 9 hodin se na faře v Ostrovačicích uskutečnilo setkání seniorů. Dohromady nás bylo 20 - z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic. Setkali jsme se a měli jsme radost.

Byla tam řeč samozřejmě o adventu, liturgické době, ve které se zrovna nacházíme. Je to doba radostného očekávání příchodu Pána Ježíše. Advent (=příchod) však znamená i naše přicházení vstříc Ježíši. Aby se uskutečnilo setkání, i my jdeme naproti Ježíši, hledáme ho, toužíme po něm.

Adventní Vídeň očima českého křesťana žijícího ve Vídni

Stalo se již postkomunistickou tradicí, že po roce 1989 je podzimní Vídeň plná českých a slovenských turistů. Ne že by sem ti turisté v jinou dobu nepřicházeli, ale předvánoční Vídeň má své zvláštní kouzlo. Na rozích ulic postávají prodavači opékaných kaštanů, brambor či bramborových placek, vedle nich stojí stánky, ve kterých se prodává svařené víno a také punč, oblíbená to pochoutka Rakušanů. Lidé se k těmto stánkům scházejí a tvoří skupinky. Tam kde jsou největší, kde je nejvíc rušno, tam dostanete zcela určitě ten nejlepší punč.

Církevní silvestr (2005)

Zloděj adventu aneb Není silvestr jako silvestr

V dnešní době si už jen málokdo dovede představit oslavu posledního dne roku bez televize, ohňostrojů, nemalé dávky jídla a všelikého občerstvení. Musím se přiznat, že já jsem na tom stejně. Přišla jsem ale na jiný a lepší způsob, jak si užít oslavu Silvestra, navíc mezi svými kamarády a vrstevníky.

Svatý Mikuláš, Děda Mráz, Santa Klaus - kdo je kdo?

Kdo byl svatý Mikuláš? Proč se v tolika zemích světa na den sv. Mikuláše dávají dětem dárky a drží se mnohé tradice? A proč se dnes ze všeho nejvíc mluví o Santa Klausovi a donedávna i o dědu Mrázovi? Nejedná se o pokřivení původní podstaty svátku?

Symboly adventu

Adventní věnec

Nejzřetelnějším znakem adventu je dnes použití adventního věnce. Ten je vytvořen z jehličnatých větví, na nichž jsou rovnoměrně rozmístěny čtyři svíce.
Kruh, jenž nemá začátek a konec, je symbolem věčnosti království Božího, které začalo narozením Mesiáše. Zelená barva věnce je symbolem naděje na splnění očekávání lidstva - na příchod (adventus) Spasitele. V soudržnosti propletených větviček lze také vidět symbol křesťanského společenství, které žije v naději na druhý příchod Páně.

Duchovní význam adventu

Než budou svítit všechny svíčky na adventním věnci ...aneb Nám, Nám narodil (narodí?) se

Katechetka se ptala dětí v hodině náboženství: „Co pro vás znamená advent?“ Dostala samé pěkné odpovědi: Je to doba očekávání, doba přípravy na vánoce, doba chystání...

Advent a adventní věnec

V neděli 29. listopadu 2009 jsme vstoupili do nového církevního roku a do doby adventní. Na začátku nedělních bohoslužeb byly požehnány adventní věnce.

Adventní věnec je tradiční symbol západní církve sloužící k symbolickému odpočítávání čtyř týdnů adventu.

Stránky

Subscribe to RSS - Advent