Řády

Jak jsem odkryla svoje povolání, aneb Nic není náhoda

Během mše sv. ve farním kostele ve Starém Bohumíně v sobotu 6. srpna letošního roku proběhla slavnost věčných slibů Kamily Staňkové z Říčan, dnes sestry Marie Zdislavy.

Věčné sliby sestry Zdislavy

V sobotu 6. srpna 2016 se konala významná událost farnosti Ostrovačice: naše farnice Kamila Staňková (nyní jako sestra Marie Zdislava) složila věčné sliby v kongregaci sester Služebnic Nejsvětější Panny Marie ve Starém Bohumíně. Do Starého Bohumína se vypravilo zhruba 30 místních farníků, kteří byli svědky této výjimečné události. Modlili se za sestru Zdislavu (a ví, že se mají modlit i nadále), a přitom sami byli velice povzbuzeni.

První řeholní sliby Kamily Staňkové

Sestra novicka Kamila Staňková, naše milá farnice z Říčan, složila své první řeholní sliby do rukou provinční představené Kongregace sester služebnic Nejsvětější Panny Marie bez poskvrny počaté Matky M. Benildy Pierończyk.

Dne 14. srpna 2010 ve Starém Bohumíně proběhla slavnost prvních řeholních slibů sestry M. Zdislavy Staňkové.

Dvě nové knihy

Pro ty, kdo rádi čtou

Peter Žaloudek, který žije ve Vídni, ale příležitostně přijíždí do Říčan, je našemu farnímu společenství dobře znám. Proto lze s potěšením, byť stručně, upozornit na jeho novou knihu „Síla lásky“. Kniha obsahuje 45 příběhů, podle autora se jedná o povídání o nevšedních lidech. Vydalo ji v letošním roce nakladatelství Primus Praha, prodává se za 179,- Kč.

Vranov u Brna, cíl zamýšlené pouti

Vranov u Brna je významné poutní místo brněnské diecéze. Kronikáři paulánského řádu zaznamenali, že podle tradice v r. 1240 zemský úředník, šlechtic Vilém, nabyl na přímluvu Matky Boží ztraceného zraku. Z vděčnosti za své uzdravení nechal na Vranově postavit dřevěný kostel, který se od nejstarších dob stal cílem poutníků.

Nynější farní a poutní kostel byl postaven v letech 1617 - 1633 knížetem Maxmilianem z Lichtensteina. Současně byl dokončen paulánský klášter, spojený s kostelem. Je to doba prvního uvedení paulánských řeholníků na Vranov.

Sbírka na Charitu 23.5

V neděli 23.5. bude během nedělní mše sv. již dlouho naplánovaná sbírka na Charitu. Diecézní charita Brno se rozhodla vzhledem k aktuální situaci zvláště na severní Moravě uvolnit část prostředků z této sbírky pro pomoc obětem záplav.

Ve starém Bohumíně (nedaleko nemocnice, která byla kvůli povodni evakuována)

Dovolená v klášteře

Krátká ukázka z delšího textu Petera Žaloudka o dovolené v klášterech ve Francii Cisterciácký ostrov a klášter St. Honorát, patřící k ostrovům Lérins nedaleko od Cannes.

Krátce z historie cisterciáckého řádu

V návaznosti na besedu s P. Karlem Satoriou o cisterciácké spiritualitě uveřejňujeme stručný popis tohoto mnišského řádu. Je určen především těm, kteří se besedy nemohli zúčastnit. Byl ovšem převzat z brožury "Klášter Porta coeli", jejímž autorem je Dr. Josef Zacpal, vedoucí Podhoráckého muzea v Předklášteří.

Rozhovor se sestřičkami z Porta coeli

V souvislosti s poutí do kláštera Porta coeli v sobotu 16. května nám sestřičky odpověděly na několik otázek. Tento elektronický rozhovor rádi otiskujeme a sestřičkám děkujeme! Za účastníky poutě se ptal J. Koch.

1. Přibližte nám, prosím, poslání ženské větve cisterciáckého řádu

Subscribe to RSS - Řády