Jaký je náš pan farář?

Jistě si většina z vás vybaví nádhernou scénu z filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku". Malý Vašek sedí u stolu a píše slohovou práci na téma Co dělá můj táta? Při letošním červnovém táborákovém rozloučení se školou na farní zahradě mě napadlo, co by se stalo kdyby... Kdyby tam malý Vašek byl s námi a měl napsat sloh na téma Jaký je náš pan farář Ludvík? Myslím si, že by to napsal takto:

Jaký je náš pan farář? Pan farář je moc hodný. Co řekne, to udělá. Je na něj spolehnutí. Koupil nám špekáčky a ledňáčky. Hraje s námi na honěnou. Překonává všechny překážky. Má na faře sladký poklad. Má zkušenosti, neboť je pan farář. Umí sloužit mši na zahradě. Je to dobrý kamarád!

Zuzana Pospíšilová

Malý dodatek

Toto pěkné osobní vyznání mne vede k tomu, abych se k němu připojil a několika větami navíc potvrdil velkou oblíbenost otce Ludvíka také mezi jeho bývalými farníky z Ratíškovic, mezi nimiž vykonával kněžskou službu po dobu pěti let předtím, než byl přeložen do našich farností. Když jsme 22. a 23. srpna konali s ratíškovickými farníky pěší pouť na Velehrad, mnohokrát nám během putování zdůrazňovali: ,Když se mezi námi otec Ludvík objeví, je tu jako doma, jako by vůbec neodešel. Teď je váš, ale stále je také náš! Važte si ho, dávejte na něho pozor a pomáhejte mu."

Protože otec Ludvík byl také jedním z poutníků, hned ráno při srazu u ratíškovického kostela k němu přicházeli, radostně se s ním zdravili a přáli mu k nadcházejícímu svátku (sv. Ludvík - 25.8.). Byli to především účastníci putování, ale pak i další, kteří s námi nepochodovali, vycházeli z domů, aby si s ním mohli alespoň potřást rukou a prohodit pár slov.

Před několika dny, 6. září, oslavil otec Ludvík své narozeniny. Blahopřáli jsme mu v kostelích a činíme tak znovu, sice stručně, ale upřímně i v tomto zpravodaji. Vážený pane faráři, děkujeme za Vaši obětavou pastýřskou službu, za inspiraci ve víře, za čas, za vstřícný a přátelský přístup. Ať Vás v dalších letech provází Boží požehnání a ochrana Panny Marie a sv. Ludvíka!

Jiří Koch