Vzpomínka na dva naše bývalé kněze

Tak jako v předešlých letech, tak i letos, jsme se sešli v neděli 1. června u hrobu otce Bedřicha (při příležitosti jeho nedožitých 78. narozenin). Po krátké pobožnosti, kterou vedli členové komunity Emmanuel, následovalo přátelské setkání na faře v Ostrovačicích. Mohli jsme tak opět prožít příjemné chvíle ve společnosti našich přátel.

Tato neděle byla zároveň 3. dnem Novény k Duchu sv. V 17 hodin jsme se přemístili do kostela ke společné modlitbě o dary Ducha svatého. Manželé Zezulovi nám svým svědectvím krásně přiblížili důležitost i samotný význam modlitby chval. Povzbuzeni tímto svědectvím (jistě, ale nejen tím) zněly naše chvály, díky i prosby o to upřímněji.

Všem, kdo se o toto milé a přátelské setkání jakýmkoli způsobem zasloužili, patří upřímný dík.

Dne 26. července 2014 jsme si při mši sv. v kostele v Ostrovačicích připomněli 30. výročí úmrtí otce Josefa Janšty. Jeho působení v naší farnosti v letech 1971 – 1984 bylo opravdu požehnané. Zůstává stále v paměti nejen starších farníků, ale i těch, které křtil a připravoval ke svátostem. Bylo nádherné vidět velké množství příbuzných a přátel otce Josefa, kteří přišli poděkovat a zavzpomínat při této mši svaté. Nejkrásnější však bylo vidět u oltáře jáhna Josefa Janštu (jeho synovce) a kněze Vojtěcha (prasynovce). Jsou vzácnou odměnou otci Josefovi za jeho oběti a přímluvné modlitby. Je to jistě i jeho zásluhou, že u oltáře, u kterého tak často sloužil mši sv., mohou nyní stát jeho nástupci – dva z jeho blízkých příbuzných. A co my farníci? Co nám zbylo ve vzpomínkách na našeho vzácného a obětavého kněze? Vzpomínat s láskou a vděčností je jistě hezké i po tolika letech. Byl i nám jistě dobrým příkladem, který přiblížil jáhen Josef ve svém kázání o blahoslavenství:

– dokázal si udělat čas pro každého, dokázal se rozdělit, pozvednout druhé, nenechal se unášet hněvem, udržoval mír ve vztazích, smiřoval, zabraňoval hádkám, byl nesmírně skromný, modlil se a pracoval pro nás i za nás….

„Otec Josef byl mužem víry, modlitby a lásky k Bohu.“

NEZAPOMÍNEJME!

Autoři článků: