Josef Janšta

Ještě jedno ohlédnutí za životem otce Josefa Janšty

V sobotu dne 22. února 2020 jsme si při mši sv. připomněli 100. výročí nedožitých narozenin našeho bývalého kněze P. Josefa Janšty. Narodil se 18. února 1920. V naší farnosti působil v letech 1971-1984. Přestože od jeho smrti uplynulo již více než 35 let, zůstává stále v srdcích a mysli těch, kteří jej znali a měli rádi. Nám všem byl dobrým příkladem na cestě k Bohu i k lidem. 

100. výročí nedožitých narozenin P. Josefa Janšty

V roce 2014 jsme si připomněli 30. výročí úmrtí P. Josefa Janšty a 70. výročí jeho kněžského svěcení. Zemřel 1. srpna a mše sv. byla za něho obětovaná koncem července v kostele v Ostrovačicích. Tehdy jsme poznali jeho rozvětvenou rodinu, která zaplnila téměř celý kostel.

Uběhlo několik let a opět jsme se sešli s jeho příbuznými v sobotu 22. února t. r., kdy jsme pamatovali na jeho 100. nedožité narozeniny, které byly 18. února.

Vzpomínka na dva naše bývalé kněze

Tak jako v předešlých letech, tak i letos, jsme se sešli v neděli 1. června u hrobu otce Bedřicha (při příležitosti jeho nedožitých 78. narozenin). Po krátké pobožnosti, kterou vedli členové komunity Emmanuel, následovalo přátelské setkání na faře v Ostrovačicích. Mohli jsme tak opět prožít příjemné chvíle ve společnosti našich přátel.

30. výročí úmrtí P. Josefa Janšty

Dne 26. července 2014 jsme si v kostele v Ostrovačicích připomněli 30. výročí úmrtí o. Josefa Janšty. O. Janšta v naší farnosti požehnaně působil, takže i 30 let po jeho smrti je mnoho těch, kteří na něj s láskou a vděčností vzpomínají a přišli na mši sv. obětovanou za něj. Přišli i mnozí další přátelé a příbuzní o. Josefa, především ze Severní Moravy, taky synovec zemřelého, o. Josef Janšta, jáhen a kazatel při mši sv., a jeho syn o. Vojtěch Janšta, hlavní celebrant.

Životní výročí v létě 2014

60. narozeniny oslaví 12. srpna t. r. P. Jaroslav Horák, který působil v našich farnostech nejkratší dobu. Byl u nás jako nejmladší kněz ve funkci faráře během posledních padesáti let. K jeho životnímu jubileu mu přejeme hodně mladistvého elánu v jeho současné farnosti v Dambořicích, pevné zdraví a Boží ochranu do dalších let.

Vzpomínky říčanského ministranta

Když jsem jako šestiletý začal v říčanském kostele ministrovat, byla válka, kterou jsme my děti, na rozdíl od našich rodičů, moc nevnímaly. Pro nás to bylo spojeno hlavně s povinnou výukou němčiny. V první a druhé třídě jsme z toho měly dost zamotanou hlavu. Když jsem chtěl ministrovat, musel jsem se ještě učit modlit a odpovídat u oltáře latinsky. To byla nutnost, poněvadž se tehdy mše sv. sloužily pouze latinsky. Dlouho jsem potom vzpomínal na toto „učení – mučení“.

Vzpomínka na otce Josefa Janštu, obětavého kněze i člověka

Po smrti P. Františka Vlacha naše farnost očekávala příchod nového kněze, který by nás dále vedl a posiloval naši víru v Boha. Netušili jsme, jaký dar jsme v osobě P. Josefa Janšty dostali. P. Janšta byl společenský, houževnatý ve víře a v práci.

Jednou v létě nám pan farář oznámil, že je potřeba začít s opravou říčanského kostela. Nejprve s malováním a následně s opravou fasády. Netušili jsme, co nás čeká. Byla to namáhavá práce, jak pro samotného pana faráře, tak i pro těch několik věřících, kteří jeho výzvu uposlechli.

P. Josef Janšta - kněz mého dětství

P. Josef Janšta přišel do naší farnosti asi rok před mým narozením. Mě pokřtil 9. 12. 1973, byly mi necelé dva měsíce. Z té doby si samozřejmě nic nepamatuji, stejně jako si nepamatuji pohřeb mé starší sestry, kterou P. Janšta pohřbíval. Bylo mi dva a třičtvrtě roku. Během dalších let mě rodiče a babička brávali do kostela na mši svatou. Pamatuji si, že když jsem začala chodit do školy, řekl mi jednou P. Janšta: "Pojď, budeš mi dělat ministranta, nemám žádné kluky." Nechala jsem aktovku vzadu v kostele a šla jsem. Ve druhé třídě mě a čtyři kluky připravil P. Janšta na 1. sv. přijímání.

P. Josef Janšta, laskavý duchovní pastýř nás všech

P. Josef Janšta přišel do naší farnosti v únoru 1972. Jeho nástup po náhlém úmrtí P. Františka Vlacha nebyl zrovna snadný.

Čekala jej spousta práce - jak na faře samotné, tak i ve farnosti. Navíc jej tížila starost o jeho bývalou farnost, která zůstala zatím bez kněze.

Ještě jedna ze vzpomínek na P. Josefa Janštu

P. Josef Janšta přišel do Ostrovačic v r. 1972 ve svých 52 letech. První mši sv. sloužil v sobotu ráno a kolem poledne přišel na krátkou návštěvu, aby věděl, kde bydlí jeho varhaník. V neděli si už po mši sv. podával ruce s mnohými farníky, kteří mu přáli, aby se mu v naší farnosti líbilo.

S P. Josefem Janštou, tehdy i dnes

K Devíti skalám na Českomoravské vysočině míří muž se dvěma kluky. Vypráví jim jeden příběh za druhým a hoši mu takřka visí na rtech. Poutavě líčí nejenom biblické příběhy, ale i životopisy svatých. Téma hovoru se mění, když se Fanda či Pepík zeptají na fotbalovou ligu či závody v atletice.

Na lešení u fary seškrabují Fanda i Pepík nános staré barvy. Práší se, je to v letním vedru dřina. Muž, který umí tak dobře vyprávět, roznáší kolem domu lahodnou vodu se šťávou. A chválí školáky za udělanou práci. Chválí je a hoši se dmou klukovskou pýchou.

Na P. Josefa Janštu vzpomíná varhaník

Po příchodu P. Josefa Janšty do naší farnosti jsem při několika setkáních poznal, že jsme dostali horlivého kněze, který přes nepřízeň doby využívá všech příležitostí k setkávání s lidmi.

Měl denně mši sv. ráno v 7 hodin ve farním kostele v Ostrovačicích, každou středu večer navíc ve Veverských Knínicích a v pátek večer navíc v Říčanech. V neděli jsme trávili dopoledne spolu, neboť po mši sv. v Ostrovačicích jsme jeli do Říčan a poté do Veverských Knínic. Říkával mi cestou: "Já vás lituji, že musíte každou neděli poslouchat třikrát za sebou moje kázání."

Subscribe to RSS - Josef Janšta