Panu Pololáníkovi s láskou…

Přiznám se, že jsem hodnou chvíli musel přemýšlet, jakým souhrnným nadpisem uvést příspěvky, které se sešly k zařazení do Oříku v souvislosti s nedávnými narozeninami pana Zdeňka Pololáníka. Byly napsány členy našeho „společenství Oříku“, ale jde též o osobní přání několika blízkých přátel oslavence, které se nám k otištění podařilo po delším přemlouvání od manželů Pololáníkových „vymámit“. Všechny jsou uvedeny v této kapitole od tohoto místa v řadě dál za sebou.

Co se toho nadpisu týká, pamětník lehce nahlédne, že to nakonec není nic originálního. Ale jsem přesvědčen, že stručně a plně vystihuje, komu jsou ty vzpomínky, poděkování a přání určeny. A především s jakým upřímným citem a skutečným přátelstvím byly napsány. Je to z nich cítit, přesvědčíte se o tom, až se do nich začtete. Nebudu vás od tohoto zážitku zdržovat, pouze využiji příležitosti postavit se s jejich autory spolu s manželkou znovu do řady gratulantů.

Jiří Koch

Srdečné přání

Našemu milému spolu-farníkovi, varhaníkovi a významnému hudebnímu skladateli Zdeňkovi Pololáníkovi vyprošujeme do následujících dnů a roků dobré zdraví, spokojenost v životě, radost z pohledu na své děti a jejich potomky, stálou sílu a tvůrčí inspiraci v hudební tvorbě, ochranu andělů strážných a posilu Ducha svatého!

Při této příležitosti si dovolíme ještě připomenout, že v říjnu Zdeněk Pololáník se svou manželkou Jarmilou oslavili padesát let společného života. Padesát roků vzájemné důvěry a krásného harmonického vztahu, které prožili v pokoře a ve víře v Boží vedení. Upřímně gratulujeme a přejeme jim další hezké, radostné a šťastné společné chvíle pod ochranou Matky Boží!

Jiří a Helena Kochovi

Autoři článků: