Pontifikální bohoslužba v katedrále na Petrově

V sobotu 2. prosince 2017 v 10:00 hodin se v brněnské katedrále uskutečnila slavnostní pontifikální bohoslužba při příležitosti 240. výročí založení Brněnské diecéze. Katedrála byla zcela plná, snad nezůstalo jediné volné místo, přijeli věřící ze všech koutů diecéze. Bohoslužbu celebroval sídelní brněnský biskup Vojtěch Cikrle za účasti velkého počtu dalších církevních hodnostářů, kněží, jáhnů, ministrantů a zasvěcených osob. Bohoslužba byla vyvrcholením letošních jubilejních oslav a vyzněla jako velké poděkování Bohu za založení a dlouholetou ochranu diecéze.

Po skončení mše sv. byli otcem biskupem oceněni ti, kteří se svou činností významným způsobem podíleli na životě svého místního nebo regionálního společenství či celé diecéze. Z každého děkanství byl vybrán jeden zástupce.

Z našeho rosického děkanství byl oceněn pan Jaromír Šrámek z Rosic. Je to poctivý a čestný člověk, který je od mládí věrný křesťanské víře, v níž byl vychován svými rodiči. Pochází z Rudky, která patří do sousední farnosti Domašov. Tam chodil do školy, později do „měšťanky“ v Ostrovačicích. Všeobecně je známo, že v této škole jako učitel působil jeho otec, který v rámci náboženských prověrek v raných padesátých letech musel ze školy odejít. Sebe i rodinu živil pak manuální prací. Ale nikdo z rodiny svou víru neopustil. Projevilo se to tím, že pan Jaromír Šrámek maturitou na Jedenáctileté střední škole v Zastávce ukončil své školní vzdělávání. Pokračovat na vysoké už mu nebylo umožněno. Vyučil se tiskařem a po roce 1989 své rozsáhlé zkušenosti z této profese zúročil založením soukromé tiskárny Gloria v Rosicích. Činnost tiskárny zaměřil především na tisk náboženské literatury. Zde rádi připomínáme, že i tento farní zpravodaj se už více jak 10 let tiskne v Glorii. Panu Šrámkovi k ocenění srdečně blahopřejeme a do dalších let mu přejeme hodně zdraví a pěkných chvil v zaslouženém důchodě. Do dalších let jemu i jeho milé manželce přejeme stálou posilu Ducha Svatého!

Podrobnější informace se čtenář dozví na jiném místě v rozhovoru, který s panem Šrámkem vedla Zdeňka Nejezchlebová.

Sobotní pontifikální bohoslužba na Petrově byla ukončena hymnem Te Deum a společnou modlitbou za diecézi. Může se ji pomodlit každý z čtenářů:

Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny dary a milosti, kterými jsi zahrnul nás i předcházející generace naší diecéze.

Prosíme tě, pomáhej nám, ať v rozdílnostech našich služeb zůstaneme věrni svému poslání stávat se uprostřed dnešní společnosti znamením a darem tvé lásky.

Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem a navzájem mezi sebou, aby tě skrze nás ostatní poznávali – jako Otce a záruku naplnění smyslu života.

Na přímluvu Panny Marie, Matky církve, patronů svatého Petra a Pavla i všech dalších světic a světců spojených s brněnskou diecézí i s celou církví o to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

Autoři článků: