Ještě další přání panu Pololáníkovi, i s odpovědí

Vážený pane profesore, 

srdečně Vám gratulujeme k Vašemu včerejšímu krásnému a významnému životnímu jubileu. Do dalších let Vám přejeme všechno dobré, pevné zdraví, štěstí a zasloužený pocit tvorbou naplněného žití. Jsme rádi, že při bohoslužbách nás často na cestě k Bohu doprovází Vaše hudba, která je oslavou a poděkováním Všemohoucímu. 

Při této příležitosti Vám přejeme především hojnost Božího požehnání a stálou blízkost Ducha svatého, aby Vám nadále byly zdrojem bohaté tvůrčí inspirace.  

Víme také, že si v těchto dnech se svou manželkou Jarmilou připomínáte pětapadesát let společného života. Že Vám byla v celém manželství pevnou oporou a záštitou. Zažívali jste radostné a šťastné chvíle ve víře v Boží Prozřetelnost, v křesťanském duchu jste vychovali dceru a syna, na které můžete být hrdí. Přejeme Vám mnoho dalších šťastných společných let a během nich nadále i víru, naději a lásku. 

Jsme vděčni Bohu, že jsme Vás oba mohli osobně poznat, a být aspoň v občasném kontaktu.

S hlubokou úctou Vás v modlitbě srdečně zdraví 

Helena a Jiří Kochovi

Toto přání uvádíme záměrně jako poslední v řadě. Mimo jiné proto, že právě v návaznosti na ně si dovolíme na závěr zařadit krásnou, vřelou a milou odpověď jubilanta. Jsme přesvědčeni, že jeho srdečná slova, zde uváděná bez konkrétního úvodního oslovení, mohou směřovat ke každému z gratulantů. 

Vážení, milí a vzácní přátelé … 

Děkuji Vám ze srdce za krásná, upřímná slova přání ke dvojímu výročí, které se letos na podzim  v našem manželství sešlo. Jsem rád, že  na všechno pohlížíte stejně jako my. Nic není náhoda, když  se člověk ve všech situacích obrátí k Všemohoucímu, který nikdy nezklame, ale zařídí vše ještě lépe, než očekáváme.  Je ovšem také nutné jistou trpělivostí překlenout nevysvětlitelné zkoušky, které se dostavují předem.  O to radostnější je výsledek Božího řešení našich životních záležitostí, který je zřejmý až… Rád tyto vlastní zkušenosti po tolika desetiletích předávám. Měl jsem náhlých zvratů ve svém životě bezpočet. Těší mne, že jsme s Vámi na stejných cestách a vlnách směřujících ke stejnému cíli. Kéž se nám  daří dospět k němu s Boží pomocí a s přispěním mocné přímluvy Panny Marie. 

Ještě jednou srdečné díky za přání i modlitby. 

Váš Zdeněk Pololáník s manželkou