Farnost Ostrovačice

Naše farnost Ostrovačice je jednou ze 449 farností brněnské diecéze, jednou z 20 farností rosického děkanátu.

Do farnosti Ostrovačice patří obce Ostrovačice a Říčany s příslušnými kostely a tím nejcennějším, co tam je, „dušemi“, tedy jednotlivými lidmi, kteří do kostela přicházejí (nebo zatím ještě nepřicházejí :-).

Patron farnosti

Kromě patronů našich kostelů (svatí Jan Křtitel, Václav, Petr, Pavel) je patronem naší farnosti sv. Benedikt

, zakladatel řádu benediktínů (nahoře viz foto obrazu sv. Benedikta z kostela v Ostrovačicích).

Dějiny farnosti

Farnost je velmi starobylá, vznikla ve 12. až 13. století. Téměř po celou dobu své existence byla farnost spravována rajhradskými benediktíny. Teprve od r. 1962 zde působí kněží brněnské diecéze. Více se o dějinách farnosti můžeš dočíst zde.

Funkce ve farnosti

Farář farnosti: Ludvík Bradáč.

Ekonomická rada farnosti sestává z šesti členů, kteří byli zvoleni farníky v únoru 2008 a jmenováni dne 9. 3. 2008 na dobu 5 let. Jsou to:

Z Ostrovačic

  • Václav Krška
  • Bohumil Kvarda
  • Vilma Smutná

Z Říčan

  • Jaruška Škvařilová
  • Josefa Sedláčková
  • Stanislava Volavá

Pastorační farní rada v současné době ve farnosti nepůsobí (viz o tom zde).

Moc důležité jsou i služby ochotných farníků v kostelích farnosti (Ostrovačice, Říčany).

Oficiální údaje farnosti

název: Římskokatolická farnost Ostrovačice
sídlo: Ostrovačice 45, 664 81
tel.: 546 427 392
IČ: 65265793
DIČ: CZ65265793
č. účtu: 2023975379/0800