Farní zpravodaj Ostrovačice – Říčany, nulté číslo (24. 12. 1993)

Informace o farní knihovně (1993)

Letos byla založena farní knihovna obsahující knihy s duchovní tématikou. Tato křesťanská literatura je uložena na faře v Ostrovačicích. V případě Vašeho zájmu o zapůjčení některé z těchto zajímavých knih se obraťte kdykoliv na pana faráře. Říčanští zájemci se mohou obrátit také na paní Ševčákovou, u které naleznou seznam knih. Přivítáme i jakékoliv připomínky a doporučení křesťanských knih k rozšíření naší farní knihovny.

Opravy ve farnosti (1993)

Na kostele v Ostrovačicích byla letos provedena větší oprava, která zahrnovala pokrývačské práce a pořízení nových okapů a svodů z médi na střeše kostela. Odborně bylo provedeno kompletní ošetření dřevěné konstrukce krovu kostela a věže proti červotočivému hmyzu a dřevokazné houbě. Byly vymalovány prostory pod věží a obé vstupní předsíně. Tyto práce ve finančním objemu 180.000,- Kč byly plně kryty státním příspěvkem.

Schola a chrámový sbor (1993)

Od září t. r. působí v říčanském kostele dětský sbor, který pravidelně zkouší ve čtvrtek od 16.15 - 17.15 hod. na Obecním úřadě v Říčanech. Schola zpívá při čtvrtečních i nedělních bohoslužbách. Na vánoce připravuje koledy v úpravě K. Steckera, J. Bartela a F. Mikuleckého.
Prostřednictvím farního zpravodaje chceme pozvat mezi nás i další děti naší farnosti, dospívající mládež i rodiče s dětmi. Přijďte zpívat k oslavě Boží a Panny Marie.

Přednášky a koncerty (1993)

Letošní rok má též na kontě sérii přednášek a jeden koncert.
První v pořadí byla 23. 3. přednáška s promítáním barevných obrázků o pouti do Svaté země. Svého úkolu se v KD v Říčanech velmi dobře zhostil pan Komárek z Rosic.
Cyril a Metoděj a jejich doba - to byla další významné téma, které přednášel ing. mjr. František Valdštýn 9. 7. na farní zahradě v Ostrovačicích.

Charitativní činnost (1993)

Diecézní charita Brno zabezpečuje sociální politiku církve v diecézi. Zřídil ji za tímto účelem v únoru brněnský biskup Mons.Vojtěch Cikrle. Charita pracuje i v naší farnosti a její vedoucí je pí Ludmila Franzová.
Pod Názvem „Budu žít“ se uskutečnila v září akce na pomoc Jugoslávii, kam jsme kromě věcných darů předali i částku 500,- Kč.

Velehrad (1993)

Na Velehrad nás jelo devět z Říčan. Byli jsme ubytovaní na školách v Uherském Hradišti. Setkání začalo v úterý 10.8. mší svatou na náměstí v Uherském Hradišti. Každé ráno začalo slovem na den, které měl některý z přítomných kněží, nechyběly ani katecheze našich biskupů, kteří sloužili i mši svatou. Každá diecéze také připravila asi hodinový program s různými scénkami a písničkami.

Hledání pokladu (1993)

1. července t. r. za přítomnosti pana faráře, sestry Helenky, některých rodičů a farníků se sešly děti a školní mládež z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic na zahradě fary k posezení u táboráku. Bylo to vlastně takové zakončení školního roku a vykročení do prázdnin.

Den dětí (1993)

V neděli 6. června t. r. za slunečného počasí uspořádali rodiče z manželského společenství odpoledne plné her a soutěží ke Dni dětí. Sportovní klání probíhalo na farské zahradě v Ostrovačicích za účasti dětí různých věkových kategorií od jednoho roku až po školáky třetích tříd.

Manželská setkání (1993)

Letos v červenci jsme společně prožili 7 krásných dní na Manželských setkáních v Ostravě-Porubě. Ten týden přinesl nám oběma i našemu vzájemnému vztahu tolik dobrého, že se chceme se všemi, kteří ještě o této akci neslyšeli, o naše zážitky podělit.

Společenství (1993)

Od března letošního roku se skupina několika mladých manželských párů z naší farnosti, za účasti pana faráře schází ve čtvrtek večer jedenkrát za čtrnáct dnů na faře v Ostrovačicích.
Naše setkání se dělí na dvě podstatné části. V první z nich, v tzv.&nbspmodlitební, rozjímáme nad vybraným textem z Bible, sdělujeme ostatním ve skupině, co nás v textu oslovilo, následují chvály, díky, smír a prosby.

Subscribe to RSS - Farní zpravodaj Ostrovačice – Říčany, nulté číslo (24. 12. 1993)