OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 36 (22. 12. 2019)

Tichá noc slaví 201. narozeniny

Snad všichni lidé z našich farností znají koledu Tichá noc. Mnozí farníci se také zúčastnili putování po stopách vzniku této koledy s panem P. Žaloudkem, které se uskutečnilo v roce 2010. Na Vánoce v roce 2018 slavila tato snad nejznámější vánoční skladba na světě 200. narozeniny! O letošních Vánocích, tedy 201. 

Katedrála, Letná a Národní třída - opět po 30 letech

Celý letošní rok si naše společnost postupně připomínala události roku 1989. Četnost i gradace oslavných aktů se stupňovaly. Zcela zaslouženě. Protože tehdy se nečekaně a nenadále rodila naše současná svoboda. Najednou jsme se ocitli před samotným vrcholem - 30. výročím vzplanutí Sametové revoluce. 

Vánoční aneb Ze života dětí

Psát o tom, jak blahodárný vliv mají malé děti na dospělé, je něco jako přilévání kapek vody do moře. Každý, kdo děti má nebo je s nimi v pravidelném kontaktu, to ví. Někdy je ale přece jen dobré všimnout si i těch malých kapek, protože v každé se třpytí tolik krásy a průzračnosti, že je to téměř malý zázrak…

Adventní roráty v kostele sv. Janů

Ráda bych se s vámi podělila o krásný zážitek z loňského adventu. Ono totiž v době, kdy o této vzpomínce píši, je letošní doba adventní teprve před námi J. Již několik let jsem si přála zajít v adventní době alespoň jednou na roráty. Nikdy se mi to nedařilo - naše farnice to jistě znají – plno práce doma, v zaměstnání, blížící se svátky, člověk neví, co dřív. A když se mi podaří probudit se dříve, než zazvoní budík, musím raději žehlit, nebo odjet do zaměstnání, kde se kupí povinnosti stejně jako doma to nevyžehlené prádlo?!

Vánoce! Vánoce?

Je advent, čas těšení se na příchod Dítěte. Uklízíme v duši i v domácnosti. Sháníme dárky pro své blízké. Chceme, aby byly co nejlepší, aby udělaly radost, bez ohledu na vynaložené finance. Vždyť jsou to svátky radosti, štěstí, pohody, narození Pána Ježíše. Scházíme se u stolů plných dobrot a rodinného štěstí. Máme radost z radosti našich dětí. 

Masarykova universita v Brně slavila letos 100 let své existence

Masarykova universita v Brně byla založena právě před sto lety. Právním vyjádřením tohoto kroku byl zákon č. 50 Sb. z. a nař. ze dne 28. ledna 1919. Zákon stanovil, že universita bude mít čtyři fakulty – právnickou, lékařskou, přírodovědeckou a filosofickou. Také, že studium na právnické a lékařské fakultě bude zahájeno studijním rokem 1919 – 20, na zbývajících dvou fakultách nejpozději rokem 1921 – 22.

Tomuto významnému kulatému výročí byla během roku vedením university věnována velká pozornost. Od ledna až k těmto dnům probíhala celá řada vzpomínkových akcí. 

Naše rodina 17. listopadu 1989

Byli jsme s manželem doma, když se ozvali naši adolescenti studující tou dobou v Brně, že není výuka, je chaos a srocení lidí na náměstí Svobody. Avizovali, že půjde o manifestaci v Brně, jejíž význam zatím nebyl zřejmý. Chtěla jsem, aby přijeli domů, pokud ještě jezdí pravidelné autobusové spoje. 

Z celého srdce

Měl jsem možnost spolu s paní Evou Kokoliovou zúčastnit se slavnostního zahájení výstavy k 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka, SJ. Vernisáž se konala 5. prosince 2019 v Muzeu regionu Boskovicka v Boskovicích.

Přijeli jsme až na poslední chvíli, taky kvůli bloudění v samotných Boskovicích. Sál již byl plný, a sotva jsme vstoupili, slavnostní program začal.

Potěšující skutečnost

Asi před sedmi lety studoval ve Vídni jeden mladík z Českých Budějovic na konzervatoři housle. Chodil k nám do českého kostela a po mši i do našeho klubu. 

Vždy hladový, tak jsem ho občas pozvala na jídlo. Po roce studia se vrátil do Prahy, kde ukončil své magisterské studium. Hned na první pokus se dostal do České filharmonie. Jaká to radost! 

Vánoční pozdrav 2019

Milí farníci, přátelé!

Narození našeho Pána Ježíše Krista, které se chystáme oslavit, bylo novým začátkem v dějinách světa. Bůh vkročil tělesně na tento svět, a jelikož neodešel – protože po svém Nanebevstoupení zůstává stále mezi námi, např. v eucharistii – je zde neustále přítomen. Svět je od chvíle Ježíšova narození jiný. Vstoupili jsme touto událostí do nové éry.

V dějinách naší země nám byl také darován nový začátek – nedávno jsme oslavili 30. výročí Sametové revoluce, díky které jsme vstoupili do nového období života ve svobodě a demokracii.

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 36 (22. 12. 2019)