OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 37 (5. 4. 2020)

Uctívání svatých…

Říká se: jiný kraj, jiný mrav. Platí to nejen, co se týká zvyků, kultury či způsobu života, platí to zřejmě i ve světě náboženství a nábožnosti. Jedním z důvodů, proč se křesťanství ve středověku rozdělilo na římskokatolické a protestantské, byly také odlišné teorie ohledně tradice. Jedni chtěli ctít nejenom Ježíšovo poselství sdělené v evangeliích, ale také tradiční formy, které se v průběhu let a věků přidávaly, mj. uctíváním svatých, a někdy dokonce přisuzováním božské moci.

Trochu jiná postní duchovní obnova

Troufám si tvrdit, že na postní dobu roku 2020 hned tak nezapomeneme. Pandemie způsobená virem COVID a nouzová opatření, která panují nejen v České republice, se dotýkají nás všech. Snad každý člověk prožívá v této době „své“ radosti i strasti, někteří větší či menší strach. Mladší generace, která nezažila dobu komunismu, prožívá úžas nad prázdnými regály v supermarketech a vyzbrojena dnešní technikou okamžitě fotí a rozesílá svým rodičům a kamarádům.

Coronavirus a křesťanství….

Když jsem měl to štěstí a mohl připravovat knihu o P. Damiánovi a jeho nezištné službě malomocným, při jejímž průběhu se sám nemocí nakazil a následně na ni i zemřel, narazil jsem v knize Holy Man australského historika Gavana Dawse, profesora historiografie na univerzitě v Honolulu, tuto formulaci: „Oběť P. Damiána a dalších evropských misionářů ve službě malomocným na Havaji patří mezi hvězdná období křesťanství, která si díky tomuto věrohodnému aktu obětavé a nezištné služby těm nejubožejším získalo nesčetné zástupy nových křesťanů.“ Na pomníku, který byl po smrti P.

Otec biskup Vojtěch slaví biskupské jubileum

Rektora Kněžského semináře v Litoměřicích ThLic. Vojtěcha Cikrleho jmenoval dnes již svatý papež Jan Pavel II. dne 14. února 1990 brněnským sídelním biskupem. V pořadí třináctým. Biskupské svěcení přijal v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 31. března 1990. Biskupské svěcení přijal velmi mladý – ve 43 letech, což je dle statistiky čtvrtý nejmladší v dějinách diecéze. Svou službu zahajoval po osmnácti letech sedisvakance, kdy v čele diecéze nestál biskup, ale po smrti biskupa Mons. ThDr. Karla Skoupého v roce 1972 ji vedl kapitulní vikář Ludvík Horký.

Děkanátní setkání z pohledu organizátora

Již druhým rokem jsem se zapojila do organizace setkání mládeže našeho děkanství. První myšlenka se zrodila před rokem a půl v létě na diecézním centru života mládeže v Osové Bítýšce. S partou mladých lidí jsme se účastnili největší akce, kterou centrum pořádá - Mamre týdne. Zjistili jsme, jak skvělé lidi máme ve svém okolí a ani jsme o tom nevěděli. Poprvé jsme se setkali ve Střelicích a rok na to 14. 12. 2019 v Oslavanech. 

Tříkrálová sbírka 2020 v obcích Oříku

V období svátku Tří králů proběhla i letos v našich třech obcích Tříkrálová sbírka. Je organizována katolickou Charitou ČR, letos v celostátním měřítku už podvacáté. U nás nepřetržitě od roku 2006. 

Svěcení vína 2019

Dne 26. 12. 2019 proběhlo ve farním centru v Ostrovačicích již tradiční žehnání vína u příležitosti svátku sv. Jana Evangelisty. Farníků se tentokrát nezúčastnilo mnoho, ale naše řady rozšířily nově i dvě farnice z domašovské farnosti. Po počátečním požehnání přinesených lahví otcem Ludvíkem vytrvali všichni v přátelském společenství a sváteční náladě. 

Ještě jedno ohlédnutí za životem otce Josefa Janšty

V sobotu dne 22. února 2020 jsme si při mši sv. připomněli 100. výročí nedožitých narozenin našeho bývalého kněze P. Josefa Janšty. Narodil se 18. února 1920. V naší farnosti působil v letech 1971-1984. Přestože od jeho smrti uplynulo již více než 35 let, zůstává stále v srdcích a mysli těch, kteří jej znali a měli rádi. Nám všem byl dobrým příkladem na cestě k Bohu i k lidem. 

100. výročí nedožitých narozenin P. Josefa Janšty

V roce 2014 jsme si připomněli 30. výročí úmrtí P. Josefa Janšty a 70. výročí jeho kněžského svěcení. Zemřel 1. srpna a mše sv. byla za něho obětovaná koncem července v kostele v Ostrovačicích. Tehdy jsme poznali jeho rozvětvenou rodinu, která zaplnila téměř celý kostel.

Uběhlo několik let a opět jsme se sešli s jeho příbuznými v sobotu 22. února t. r., kdy jsme pamatovali na jeho 100. nedožité narozeniny, které byly 18. února.

Kousek z Pražské legendy

Pražská legenda

Václav Renč

Znáte mne, bláhoví? Znáte mne, zběsilé děti?
Míříte dobře svůj hněv? Já po staletí
vzdech za vzdechem sbírám, jenž z vašich dějin se dere.
Konejším úpění zjevná i tajná, zřím ve sny plaché i šeré,
z teskných i vzpurných mlčení vašich formuji slovo,
ať vladařovo či básníkovo
a z vašich bludů rýžuji pravdu, zářivé zrní
a v píseň obracím bolesti vaše, vy bolestiplní! 

Velikonoční pozdrav 2020

Milí farníci, přátelé! 

Chystáme se oslavit Kristovo vítězství nad smrtí a nad každou temnotou. Na jeho vítězství máme podíl, na křtu sv. jsme totiž zemřeli a vstali z mrtvých spolu s Kristem. 

V uplynulých dnech se hodně hovořilo ve sdělovacích prostředcích ještě o jiném vítězství, týkajícím se křesťanů v České republice, ohledně Mariánského sloupu: Tento sloup byl postaven v roce 1650 na poděkování za obhájení Prahy před švédskými vojsky (v roce 1648), byl stržen 3. listopadu 1918, a nyní může být sloup opět postaven – tak totiž rozhodl Pražský magistrát.

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 37 (5. 4. 2020)