Seslání Ducha svatého

Letošní Svatodušní novéna

Určitě si každý z nás vybaví pocit, když rozbalujeme dárek a nevíme co v něm je. Nejprve ho osaháme, zaštěrcháme s ním a pak s velkým vzrušením začneme trhat papír a těšíme se, co uvidíme.

Duch svatý je naším životem

Součástí novény před slavností Seslání Ducha svatého bylo v r. 2010 zvěstování Božího slova, které tentokrát obstarali manželé Augustin a Viola Svobodovi z komunity Emmanuel z Brna. Zamýšleli se nad jednotlivými setkáními Ježíše Krista se svými učedníky po svém Zmrtvýchvstání a my, taky díky jejich zkušenostem s Duchem svatým, jsme si uvědomovali

Novéna k Duchu sv. 2010

19.05.2010 - 19:30

Jako každý rok naši farníci spolu s členy komunity Emanuel pořádají v říčanském kostele devítidenní modlitbu a přípravu na slavnost Seslání Ducha sv. Začátek bude bývat většinou v 19.30, pouze ve čtvrtek v 18.45.

Novéna k Duchu svatému (2009)

Během měsíce května jsme se 10 dní scházeli v říčanském kostele na novéně a společně se tak intenzivněji připravovali na svatodušní svátky. Letos se na organizaci spolu s našimi přáteli z komunity Emmanuel podílelo i modlitební společenství naší farnosti.

Myslím si, že jsme vytvořili opravdu krásné společenství a každý si ze společného setkávání něco odnesl. Mnohé z nás oslovila svědectví, všechny nás určitě spojil Duch svatý, o jehož dary jsme během těch deseti dní prosili.

Novéna

Poprvé v životě prožívám novénu - modlitební devítidenní "maratón", jak ji někteří nazývají. Přijela k nám sestra Helenka Malášková se členy komunity Emmanuel a každý den večer se setkáváme v kostele. Program je jednoduchý a každý den se opakuje, ale dojmy jsou neopakovatelné.

Celé setkání je předesláno úryvkem z písně k Duchu Svatému. Následuje desátek růžence, píseň a po ní čtení z Písma. Při svědectví sestry Veroniky o konkrétní Boží pomoci v jejím životě cítím hlubokou vděčnost za dar víry.

Seslání Ducha svatého - přání

Když se o letnicích na apoštoly vylil Duch svatý, ani jeden nezůstal sedět na své židli, aby vychutnával své vnitřní hnutí. Hnalo je to ven do ulic, a to s takovým nadšením, že se lidé ptali, co asi pili.

Louis Evely

Stránky

Subscribe to RSS - Seslání Ducha svatého