Opravy

brigády atd.

Stavební úpravy (1994)

STAVEBNÍ ÚPRAVY PLÁNOVANÉ DO BUDOUCNA?

Z těch důležitějších bychom rádi provedli tyto:
- osazení žlabů na prelaturu
- stažení kostela
- práce na odstranění vlhkosti zdiva
- nová fasáda na kostele.
Kromě těchto prací nás čeká také spousta údržbářskýcsh oprav, které zaberou hodně času, ale pro mnohé z nás nejsou vidět.
Proto bychom znovu chtěli poděkovat všem, kteří v loňském roce přiložili ruku k dílu, a také všem, kteří jakýmkoliv obnosem přispěli k možnosti zaplatit náklady spojené s opravami.

Z historie proměn farního kostela v Ostrovačicích

S nadcházejícím jarem se naše pozornost opět obrací k pracím, které je nutné provést na našem farním kostele.
Dříve však, než se zmíníme o plánech na tento rok [t.j. 1994], připomeňme si také něco z historie.
Bývalý kostelní hospodář, Eduard Krčál, který řídil a organizoval práce na kostele, nám jako pamětník popisuje některé změny, které byly během mnoha let provedeny na tomto kostele a které jsou pro nás zároveň zajímavostmi.

Opravy ve farnosti (1993)

Na kostele v Ostrovačicích byla letos provedena větší oprava, která zahrnovala pokrývačské práce a pořízení nových okapů a svodů z médi na střeše kostela. Odborně bylo provedeno kompletní ošetření dřevěné konstrukce krovu kostela a věže proti červotočivému hmyzu a dřevokazné houbě. Byly vymalovány prostory pod věží a obé vstupní předsíně. Tyto práce ve finančním objemu 180.000,- Kč byly plně kryty státním příspěvkem.

Stránky

Subscribe to RSS - Opravy