Opravy

brigády atd.

Opravy fary (2009)

Práce na faře útěšně pokračují, a dalo by se říci, že se to pomalu "začíná rýsovat".

Menší, neplánovanou odbočkou bylo na jaře udělání podlahy v kanceláři, v místnosti hned vlevo po vstupu do fary. Na začátku jsme totiž chtěli pouze odstranit starý špinavý koberec a očistit dřevěná prkna podlahy, na kterých byl onen koberec přibit. Ukázalo se však, že podlaha je zcela shnilá. Odstranila se, vyvezlo několik fůr suti, která byla pod ní, a udělala se podlaha nová, tzv. plovoucí.

Několik postřehů k opravám na faře v Ostrovačicích

To, že se fara neopravovala desítky let, dělaly se jen opravdu ty nejnutněj-ší drobnější opravy a dávala se přednost opravám našich tří kostelů, každý z nás farníků jistě dobře ví.

Opravy našich budov (2008)

Před pár dny byla dokončena náročná oprava kostela v Říčanech, tj. provedeno odvlhčení zdiva, potřebné sanační omítky, byla vymalována zákristie a provedeny vnější nátěry celého kostela. Výhledově počítáme s opravou omítky a dešťových žlabů věže kostela.

Oprava kostela v Ostrovačicích (1994)

Začátkem června nastoupila firma OSS Brno (Obchodní a stavební sdružení Brno) a začala provádět práce na vnější fasádě kostela. Cena je stanovena na 350 000 Kč.
Stažení kostela, které provádějí Dopravní stavby a mosty Olomouc, bude stát 140 000 Kč.
Celkové náklady budou tedy činit asi 495 000 Kč. Práce by měly být zakončeny k 30. srpnu tohoto roku.
Pan farář s farní radou ještě jednou děkují všem, kteří přiložili ruku k dílu při otloukání staré omítky, ale i těm, kteří přispěli a přispívají modlitbou či finančně při konaných sbírkách.

Stavební úpravy (1994)

STAVEBNÍ ÚPRAVY PLÁNOVANÉ DO BUDOUCNA?

Z těch důležitějších bychom rádi provedli tyto:
- osazení žlabů na prelaturu
- stažení kostela
- práce na odstranění vlhkosti zdiva
- nová fasáda na kostele.
Kromě těchto prací nás čeká také spousta údržbářskýcsh oprav, které zaberou hodně času, ale pro mnohé z nás nejsou vidět.
Proto bychom znovu chtěli poděkovat všem, kteří v loňském roce přiložili ruku k dílu, a také všem, kteří jakýmkoliv obnosem přispěli k možnosti zaplatit náklady spojené s opravami.

Z historie proměn farního kostela v Ostrovačicích

S nadcházejícím jarem se naše pozornost opět obrací k pracím, které je nutné provést na našem farním kostele.
Dříve však, než se zmíníme o plánech na tento rok [t.j. 1994], připomeňme si také něco z historie.
Bývalý kostelní hospodář, Eduard Krčál, který řídil a organizoval práce na kostele, nám jako pamětník popisuje některé změny, které byly během mnoha let provedeny na tomto kostele a které jsou pro nás zároveň zajímavostmi.

Opravy ve farnosti (1993)

Na kostele v Ostrovačicích byla letos provedena větší oprava, která zahrnovala pokrývačské práce a pořízení nových okapů a svodů z médi na střeše kostela. Odborně bylo provedeno kompletní ošetření dřevěné konstrukce krovu kostela a věže proti červotočivému hmyzu a dřevokazné houbě. Byly vymalovány prostory pod věží a obé vstupní předsíně. Tyto práce ve finančním objemu 180.000,- Kč byly plně kryty státním příspěvkem.

Stránky

Subscribe to RSS - Opravy