Blog uživatele Peter Žaloudek

I have a dream....

I have a dream... Mám sen... říkal kdysi Martin Luther King v době, kdy  bylo nemyslitelné, že černoši budou mít stejná práva jako lidé bílé pleti... Dnes je mají.

Ich bin ein Berliner – Jsem Berlíňan... říkal kdysi John F. Kennedy na začátku 60 let v Německu, když byli stále ještě živé a bolestné  komplexy méněcennosti Němců kvůli rozpoutání II. Světové války... Dnes patří Německo nejenom mezi vzor ekonomicky nejvyspělejších  zemí, ale taky vzor nejvyspělejší demokracie a potírání korupce.

Helmut Schüller k Veľkej Noci 2012

Pápežove kritické slová na adresu rakúskej Iniciatívy Farárov vyslovené na Zelený štvrtok akoby vyvolali opačnú reakciu. Helmut Schüler sa cíti “príjemne poctený” tým, že pápež konečne ich “Výzvu” zaregistroval a reaguje jemu typickým, priamočiarym spôsosbom: “Pápež nehovoril o žiadnych sankciách proti nám, ale položil nám otázky, na ktoré mu radi odpovieme. Požiadame ho o audienciu. Pretože v protiklade k tomu, čo si myslí kardinál Schönborn, si nemyslíme, že je pápež správne o našej iniciatíve informovaný.” Podobne pozitívnym spôsobom zareagoval i známy farár katedrály sv.

Promptná reakcia na nepromptné a nejasné stanovisko

Promptná reakcia (Helmuta Schüllera) na nepromptné a nejasné stanovisko (pápeža)

19. júna 2011 vydal rakúsky kňaz Helmut Schüller spolu s 300 inými rakúskymi kňazmi manifest “Výzvu k neposlušnosti” voči Vatikánskej kúrii a pápežovi. Trvalo skoro rok než sa táto výzva dostala i k ušiam pápeža Benedikta XVI. Pri tradičnej “Zelenoštvrtkovej omši” v Bazilike sv. Petra za účasti 3.000 kňazov z celého sveta vyslovil dnes svoju kritiku na adresu Inicitiatívy Farárov.

Mlýn a kříž

Die Mühle und das Kreuz

Obraz Pietra Brueghela, film režiséra Lecha Majewského

Lurdy

Film rakouské režisérky Jessicy Hausner, v hlavní roli Sylvie Testud,

Rakousko-Německo-Francie, 2009

Rožmitálski anjeli…

Cestoval som vlakom do Rožmitálu pod Třemšínem v západných Čechách. Bolo to vo štvrtok 26. januára 2012. Z Franz Josef Bahnhof vo Viedni som vyrazil o 7:25 hod, plánovaný príchod do Rožmitálu bol o 15:53 hod.

Reformní hnutí v rakouské katolické církvi

„Člověk dnešní doby si uvědomuje svou svobodu. Domáhání se po autoritě, vynucování poslušnost zde nic nezmůže. Časy vyzývající autority jsou nenávratně pryč. Doba shody, partnerství a svobodného, odpovědného dávání se začala.“

Franz Kardinal König: Gedanken für ein erfülltes Leben – Myšlenky pro naplněný život, Annemarie Fenzl a Heinz Nußbaumer, Wien 2004

Každá událost, každý fakt či konkrétní situace má svou historii, své pozadí, svou minulost, vývoj a průběh.

Dve reakcie Helmuta Schüllera

Január – Február 2012

Spracoval: Peter Žaloudek

Helmut Schüller je skoro každý deň v rakúskych médiach, nie je možné informovať o všetkom, ale tieto dve správy by som rád vyzdvihol.

1.

Zaznelo na pôde Teologického fóra 16. januára 2012

Predseda Teologického fóra Karol Moravčík privítal vzácnych hostí z Rakúska: Helmuta Schüllera, Johannesa Kittlera a pastoračného asistenta Hansa Koubu.   V jeho úvodných vetách zazneli okrem iného i tieto myšlienky:

Poslušnosť verzus neposlušnosť

Ak existuje v rakúskej katolíckej cirkvi nejaké slovo, ktoré riadne rozvírilo prach, tak to bolo celkom určite slovo z minulého roka „Ungehorsam“ (neposlušnosť), ktoré použila vo svojej výzve Iniciatíva farárov. Jej vedúci predstaviteľ, farár Helmut Schüller z Probstdorfu pri Viedni, nedávno naznačil, že nemieni ustúpiť a že i tento rok bude v iniciatíve pokračovať. Dňa 3. 2. tohto roka uverejnila Iniciatíva farárov novú výzvu. Jej obsahom je hlavne vyčerpanosť farárov. V tejto výzve sa kladie dôraz na slovo NIE.

Eugen Drewermann: Jesus von Nazareth und die Botschaft des Friedens

Ježiš z Naratetu a posolstvo pokoja

Prednesené na Medzinárodnom veľtrhu pre nemeckých podnikateľov v roku 2007 – rok predtým, než vypukla celosvetová finančná a ekonomická kríza.

Motive – Glauben und Zweifel – 25.12.2011, Radio Ö1, 19:05 hod.

Doslovný preklad a spracovanie: Peter Žaloudek

Jak dál v rakouské církvi

nebo lépe Jak vůbec dál v církvi všeobecně?

V českém Katolickém týdeníku (KT, č. 2, 10.-16. ledna 2012) jsem si v rubrice PERSPEKTIVY přečetl článek Petra Příhody, nazvaný Jak dál v rakouské církvi. Jde o jakousi směsici rekapitulace, zhodnocení nynější situace po Výzvě k neposlušnosti z 19. června 2011 vůči Vatikánu za to, že trvale blokuje debaty o reformách v církvi, a indirektních výčitek, kritik až soudů na adresu “rebelského” kněze Helmuta Schüllera a jeho Farářské iniciativy.

Havel, hanba a hnus

Reakcia na text Dr. Petra Križana

Peter Križan, uverejnené na stránke: www.teoforum.sk

24.12.2011 09:23:11

Václav Havel je môj rodák - človek, ktorý predznamenal a uskutočnil zdanlivo nemožné pre víťazstvo pravdy a lásky nad lžou a nenávisťou. Santo subito. Ale nie o ňom chcem.

Walter Kirchschläger – Vianoce 2011

Meno Waltera Kirchschlägera je v Čechách i na Slovensku asi málo známe. Možno niekomu hovorí niečo meno Rudolf Kirchschläger (1915 – 2000), ktorý bol otcom Waltera a známym sa stal okrem iného i tým, že bol rakúskym prezidentom (1974 - 1986). Tí však, čo už čítali v tomto roku vydanú knihu: Zradené proroctvo (vydalo ju vydavateľstvo Michala Vaška v Prešove), v ktorej má Walter Kirchschläger nádhernú kapitolu o obraze a praxy skrytej cirkvi na pozadí novozákonnej relektúry, už asi vedia, kam to meno zaradiť.

Vianočné interview s Helmutom Schüllerom

Zdroj: noviny Österreich: 23. 12. 2011 str. 7 - redaktor Jochen Prüller a Kurier: 24. 12. 2011 str. 3. - redaktorka Magdalena Rauscher-Weber.

V týchto rakúskych deníkoch vyšlo vianočné interview s Helmutom Schüllerom, iniciátorom Farárskeho hnutia v Rakúsku, ktoré vyzvalo v júni tohto roku k neposlušnosti voči pápežovi a vatikánskej kúrii kvoli roky trvajúcím blokádám reformiem v cirkvi. Časť, ktorá sa týkala politicko-ekonomickej situácie som vynechal. Doslovne však prekladám otázky a odpovede ohľadom reformiem v cirkvi.

Stránky

Subscribe to RSS - Blog uživatele Peter Žaloudek