Postní doba

Půst 2012 v našich farnostech

1. V každém z našich tří kostelů probíhá během postní doby v neděli pobožnost křížové cesty.

2. Děti s pomocí katechetek, a někdy i maminek, znázorňují v kostele na nástěnkách postup postní dobou.

3. Klub aktivních seniorů našich 3 obcí se sešel 14. března dopoledne ve farním centru. Probírala se kniha o knězi Janu Bulovi, chystal se zájezd seniorů, měli jsme desetiminutovku nenáročných cviků, vzpomínalo se na starší a nemocné přátele, promítáním fotografií jsme si přiblížili chystanou cestu skupiny farníků do Svaté země. Viz zde.

Lidové názvy postních nedělí

Postní neděle se nazývaly takto:

1. černá; 2. pražná nebo sazometná; 3. kýchavná; 4. družebná; 5. smrtná; 6. Květná.

Jméno „černá“ si 1. neděle postní vysloužila díky černým šatům, do kterých oblékaly v tento den ženy vzhledem k nastávajícímu půstu.

Druhá postní neděle má své jméno podle jednoho z postních jídel, nazývaného „pražmo“. Pražmo jsou vlastně upražená obilná zrna nebo klasy. Z tohoto pražma se také připravovala polévka „praženka“. Druhá postní neděle byla také dnem, kdy se smýčilo, bílilo, uklízelo, mylo nádobí, proto také nese název sazometná.

Velikonoční přání 2012

Milí farníci, přátelé!

O Vánocích zpíváme: „Půjdem spolu do Betléma…“. O Velikonocích bychom mohli klidně zpívat: „Půjdem spolu do Jeruzaléma…“. Nezpíváme, protože to, co křesťana v Jeruzalémě čeká, není „jednoduchá“ radostná událost narození dítěte, ale „komplikovaná“ radost velikonoční: radost z Ježíšova Zmrtvýchvstání, kterému předchází jeho utrpení a smrt.

Postní rekolekce 2012

Dne 17. března 2012 se u nás opět konala postní duchovní obnova. Vedl ji tentokrát o. Pavel Konzbul, spirituál biskupského gymnázia v Brně. Zhruba 35 účastníků si vyslechlo ne plánované dvě, ale dokonce tři přednášky na témata 1) pokušení, 2) hřích a 3) odpuštění.

Postní duchovní obnova 2012

17.03.2012 - 08:45

17. března 2012 se bude na faře v Ostrovačicích konat letošní "Postní duchovní obnova". Povede ji P. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., spirituál Biskupského gymnázia v Brně. Tématem je "Pokušení, hřích, odpuštění". Program obnovy je následující:

Stereotyp či radost?

Milé (nejenom) maminky na mateřské „dovolené“!

Určitě každá znáte ten každodenní kolotoč, který se s vámi roztáčí: vaření, praní, žehlení, nádobí, úklid, foukání na bolavá kolínka i srdíčka a znovu vaření, praní, žehlení… Já mám často pocit, že dělám pořád jen to samé a často hledám smysl těchto každodenních povinností, ale i starostí a radostí zároveň. A taky občas propadám panice a špatné náladě, když vidím to moje marné snažení (však znáte, co děti dokážou během volné chvilky)!

8. zastavení křížové cesty

A ženy kolem plakaly,
rukama nad ním lomily.

On se však k nim obrátil

se slovy,
aby neplakaly nad ním,

Křest a postní doba

Duchovní obnova s otcem biskupem Pavlem Posádem ve Zbraslavi byla milým i poučným setkáním farníků nejen ze Zbraslavi, ale i jejího okolí. Otec biskup zdůraznil důležitost přítomného okamžiku. „Žít přítomnost“ byla jeho úvodní slova při mši svaté. Pak následovala přednáška týkající se křtu a postní doby. Postní doba a velikonoční slavnost Vzkříšení nám pomáhá k novému přihlášení ke svému křtu, k obnově křestního slibu.

Postní almužna - střádání do papírových schránek

Postní doba je obdobím, kdy křesťané prohlubují svůj vztah k Bohu, svým bližním, a to i neznámým lidem, a k sobě samému. I letos je postní doba pro věřící obohacena o možnost poskytnutí almužny. Období letošní Postní almužny začalo 9. března (Popeleční středa) a trvá až do 24. dubna (Boží hod velikonoční). Více k tomu ve svém dopise uvedl brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Z dopisu vyjímáme:

Zpívané postní rozjímání

Komorní sbor Ensemble Versus z Brna uskutečnil v pondělí 28. března 2011 v kostele sv. Mikuláše ve Veverských Knínicích koncert duchovní hudby. Celé vystoupení bylo strukturováno do pěti částí – Prolog, Pokání a naděje, Kristovo utrpení a smrt, Uctívání kříže a Epilog. Spíše než o koncert šlo o zpívané postní rozjímání, složené z děl mistrů 16. a 20. století. Vystoupení řídil a slovem provázel sbormistr Vladimír Maňas. Posluchači byli nadšeni, účinkujícím patřil jejich dík a hluboké uznání.

Křížová cesta Modlitby matek

Pane Ježíši, přicházíme k Tobě, abychom prosily za své děti, a abychom prosily samy za sebe. Každé zastavení na Tvé křížové cestě je také zastavením na naší životní cestě. I my na své cestě potkáváme samotu, zklamání, pády a bolest, ale také potkáváme ty, kteří nám chtějí podat ruku a povzbudit nás.

1. zastavení: Ježíš je nespravedlivě souzen a odsouzen na smrt

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Postní obnova 2011

Letošní postní duchovní obnovu v sobotu 9.4.2011 vedl o. Josef Havelka, spirituál CDM Petrinum. Probíhala podle programu uvedeném v pozvánce. Účastnilo se jí, podle posledního sčítání, 34 věřících (14 z Říčan, 10 z Ostrovačic, 7 z Veverských Knínic a po jednom z Rosic, Rudky a Brna).

Postní duchovní obnova 2011

09.04.2011 - 09:00

V sobotu 9. 4. 2011 se u nás uskuteční „Postní duchovní obnova“. Povede ji tentokrát P. Mgr. Josef Havelka, spirituál CDM Petrinum. Hlavním tématem obnovy je svátost křtu.

Program obnovy

  • 9:00 1. přednáška
  • 10:15 2. přednáška
  • 11.30 Mše svatá

Křížové cesty v postě

V době postní probíhají křížové cesty takto: V neděli v 10 hodin ve Veverských Knínicích, ve 14 hodin v Ostrovačicích, ve čtvrtek v 17.30 v Říčanech. Společenství "Modlitby matek" nám nabízí k modlitbě křížové cesty zde a zde.

Život farnosti:

Témata:

Začíná doba postní

Popeleční středou, která se letos slaví 9. března, začíná pro nás křesťany čtyřicetidenní doba postní, období přípravy na největší svátky liturgického roku.

Zavedení Popeleční středy se datuje zhruba do 6.-7. století, kdy byl začátek postního období přeložen ze 6. neděle před Velikonocemi na předcházející středu.

Stránky

Subscribe to RSS - Postní doba