Postní doba

Duchovní obnova 2014

Téměř se začátkem postní doby jsme se sešli na postní duchovní obnově. Letos k nám hovořil o. Jiří Topenčík. Ve dvou přednáškách k nám hovořil o svátosti smíření: o přípravě na ni (zvláště o zpytování svědomí), o důležitosti této svátosti i o tom, jak je třeba pokračovat v životě, tj. udělat si malá předsevzetí a snažit se být lepší. Otec Jiří hovořil hlavně o Boží lásce, která se ukazuje v této svátosti i mimo ni. Vyvrcholením obnovy byla mše sv. Díky Bohu za vše slyšené, za povzbuzení, za dobrou náladu.

Postní rekolekce 2014

08.03.2014 - 09:30

V sobotu 8. března 2014 se bude u nás v Ostrovačicích konat Postní duchovní obnova. Kázat bude o. mgr. Jiří Topenčík, který bude hovořit o svátosti smíření. První přednáška začíná v 9:30, druhá v 10:30 (obě přednášky jsou v sále fary - vstup dvorem). Obnova bude zakončena mší svatou v 11:30 v kostele.

Duchovní obnova 2013

Postní duchovní obnovu dne 2.3.2013 vedl o. Stanislav Pacner, profesor Starého zákona a hebrejštiny na katedře biblických věd CMTF v Olomouci.

Tématem obnovy bylo: Odpuštění jako zdroj nového života a síly. O. Stanislav ve dvou přednáškách hovořil o těchto aspektech odpuštění:

Postní duchovní obnova 2013

02.03.2013 - 09:00

Dne 2. března 2013 se bude konat letošní „Postní duchovní obnova“. Její hlavní téma je: Odpuštění jako zdroj nového života a síly. Přednášejícím bude letos P. ThLic. Stanislav Pacner, Th.D., profesor Starého zákona a hebrejštiny na katedře biblických věd CMTF v Olomouci.

Stráž srdce v době postní

Na fotografii vidíte současné strážce naší fary. Nacházejí se hned za vraty do dvora a budou tam tak dlouho, dokud se nerozpustí. Nevím, jestli by byli úspěšní v případě příchodu nezvaného hosta. Každopádně mohou sloužit jako připomínka důležitého prvku duchovního života: STRÁŽ SRDCE.

Půst 2012 v našich farnostech

1. V každém z našich tří kostelů probíhá během postní doby v neděli pobožnost křížové cesty.

2. Děti s pomocí katechetek, a někdy i maminek, znázorňují v kostele na nástěnkách postup postní dobou.

3. Klub aktivních seniorů našich 3 obcí se sešel 14. března dopoledne ve farním centru. Probírala se kniha o knězi Janu Bulovi, chystal se zájezd seniorů, měli jsme desetiminutovku nenáročných cviků, vzpomínalo se na starší a nemocné přátele, promítáním fotografií jsme si přiblížili chystanou cestu skupiny farníků do Svaté země. Viz zde.

Lidové názvy postních nedělí

Postní neděle se nazývaly takto:

1. černá; 2. pražná nebo sazometná; 3. kýchavná; 4. družebná; 5. smrtná; 6. Květná.

Jméno „černá“ si 1. neděle postní vysloužila díky černým šatům, do kterých oblékaly v tento den ženy vzhledem k nastávajícímu půstu.

Druhá postní neděle má své jméno podle jednoho z postních jídel, nazývaného „pražmo“. Pražmo jsou vlastně upražená obilná zrna nebo klasy. Z tohoto pražma se také připravovala polévka „praženka“. Druhá postní neděle byla také dnem, kdy se smýčilo, bílilo, uklízelo, mylo nádobí, proto také nese název sazometná.

Velikonoční přání 2012

Milí farníci, přátelé!

O Vánocích zpíváme: „Půjdem spolu do Betléma…“. O Velikonocích bychom mohli klidně zpívat: „Půjdem spolu do Jeruzaléma…“. Nezpíváme, protože to, co křesťana v Jeruzalémě čeká, není „jednoduchá“ radostná událost narození dítěte, ale „komplikovaná“ radost velikonoční: radost z Ježíšova Zmrtvýchvstání, kterému předchází jeho utrpení a smrt.

Postní rekolekce 2012

Dne 17. března 2012 se u nás opět konala postní duchovní obnova. Vedl ji tentokrát o. Pavel Konzbul, spirituál biskupského gymnázia v Brně. Zhruba 35 účastníků si vyslechlo ne plánované dvě, ale dokonce tři přednášky na témata 1) pokušení, 2) hřích a 3) odpuštění.

Postní duchovní obnova 2012

17.03.2012 - 08:45

17. března 2012 se bude na faře v Ostrovačicích konat letošní "Postní duchovní obnova". Povede ji P. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., spirituál Biskupského gymnázia v Brně. Tématem je "Pokušení, hřích, odpuštění". Program obnovy je následující:

Stereotyp či radost?

Milé (nejenom) maminky na mateřské „dovolené“!

Určitě každá znáte ten každodenní kolotoč, který se s vámi roztáčí: vaření, praní, žehlení, nádobí, úklid, foukání na bolavá kolínka i srdíčka a znovu vaření, praní, žehlení… Já mám často pocit, že dělám pořád jen to samé a často hledám smysl těchto každodenních povinností, ale i starostí a radostí zároveň. A taky občas propadám panice a špatné náladě, když vidím to moje marné snažení (však znáte, co děti dokážou během volné chvilky)!

8. zastavení křížové cesty

A ženy kolem plakaly,
rukama nad ním lomily.

On se však k nim obrátil

se slovy,
aby neplakaly nad ním,

Křest a postní doba

Duchovní obnova s otcem biskupem Pavlem Posádem ve Zbraslavi byla milým i poučným setkáním farníků nejen ze Zbraslavi, ale i jejího okolí. Otec biskup zdůraznil důležitost přítomného okamžiku. „Žít přítomnost“ byla jeho úvodní slova při mši svaté. Pak následovala přednáška týkající se křtu a postní doby. Postní doba a velikonoční slavnost Vzkříšení nám pomáhá k novému přihlášení ke svému křtu, k obnově křestního slibu.

Postní almužna - střádání do papírových schránek

Postní doba je obdobím, kdy křesťané prohlubují svůj vztah k Bohu, svým bližním, a to i neznámým lidem, a k sobě samému. I letos je postní doba pro věřící obohacena o možnost poskytnutí almužny. Období letošní Postní almužny začalo 9. března (Popeleční středa) a trvá až do 24. dubna (Boží hod velikonoční). Více k tomu ve svém dopise uvedl brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Z dopisu vyjímáme:

Zpívané postní rozjímání

Komorní sbor Ensemble Versus z Brna uskutečnil v pondělí 28. března 2011 v kostele sv. Mikuláše ve Veverských Knínicích koncert duchovní hudby. Celé vystoupení bylo strukturováno do pěti částí – Prolog, Pokání a naděje, Kristovo utrpení a smrt, Uctívání kříže a Epilog. Spíše než o koncert šlo o zpívané postní rozjímání, složené z děl mistrů 16. a 20. století. Vystoupení řídil a slovem provázel sbormistr Vladimír Maňas. Posluchači byli nadšeni, účinkujícím patřil jejich dík a hluboké uznání.

Stránky

Subscribe to RSS - Postní doba