Postní doba

Postní rekolekce 2012

Dne 17. března 2012 se u nás opět konala postní duchovní obnova. Vedl ji tentokrát o. Pavel Konzbul, spirituál biskupského gymnázia v Brně. Zhruba 35 účastníků si vyslechlo ne plánované dvě, ale dokonce tři přednášky na témata 1) pokušení, 2) hřích a 3) odpuštění.

Postní duchovní obnova 2012

17.03.2012 - 08:45

17. března 2012 se bude na faře v Ostrovačicích konat letošní "Postní duchovní obnova". Povede ji P. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., spirituál Biskupského gymnázia v Brně. Tématem je "Pokušení, hřích, odpuštění". Program obnovy je následující:

Stereotyp či radost?

Milé (nejenom) maminky na mateřské „dovolené“!

Určitě každá znáte ten každodenní kolotoč, který se s vámi roztáčí: vaření, praní, žehlení, nádobí, úklid, foukání na bolavá kolínka i srdíčka a znovu vaření, praní, žehlení… Já mám často pocit, že dělám pořád jen to samé a často hledám smysl těchto každodenních povinností, ale i starostí a radostí zároveň. A taky občas propadám panice a špatné náladě, když vidím to moje marné snažení (však znáte, co děti dokážou během volné chvilky)!

8. zastavení křížové cesty

A ženy kolem plakaly,
rukama nad ním lomily.

On se však k nim obrátil

se slovy,
aby neplakaly nad ním,

Křest a postní doba

Duchovní obnova s otcem biskupem Pavlem Posádem ve Zbraslavi byla milým i poučným setkáním farníků nejen ze Zbraslavi, ale i jejího okolí. Otec biskup zdůraznil důležitost přítomného okamžiku. „Žít přítomnost“ byla jeho úvodní slova při mši svaté. Pak následovala přednáška týkající se křtu a postní doby. Postní doba a velikonoční slavnost Vzkříšení nám pomáhá k novému přihlášení ke svému křtu, k obnově křestního slibu.

Postní almužna - střádání do papírových schránek

Postní doba je obdobím, kdy křesťané prohlubují svůj vztah k Bohu, svým bližním, a to i neznámým lidem, a k sobě samému. I letos je postní doba pro věřící obohacena o možnost poskytnutí almužny. Období letošní Postní almužny začalo 9. března (Popeleční středa) a trvá až do 24. dubna (Boží hod velikonoční). Více k tomu ve svém dopise uvedl brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Z dopisu vyjímáme:

Zpívané postní rozjímání

Komorní sbor Ensemble Versus z Brna uskutečnil v pondělí 28. března 2011 v kostele sv. Mikuláše ve Veverských Knínicích koncert duchovní hudby. Celé vystoupení bylo strukturováno do pěti částí – Prolog, Pokání a naděje, Kristovo utrpení a smrt, Uctívání kříže a Epilog. Spíše než o koncert šlo o zpívané postní rozjímání, složené z děl mistrů 16. a 20. století. Vystoupení řídil a slovem provázel sbormistr Vladimír Maňas. Posluchači byli nadšeni, účinkujícím patřil jejich dík a hluboké uznání.

Křížová cesta Modlitby matek

Pane Ježíši, přicházíme k Tobě, abychom prosily za své děti, a abychom prosily samy za sebe. Každé zastavení na Tvé křížové cestě je také zastavením na naší životní cestě. I my na své cestě potkáváme samotu, zklamání, pády a bolest, ale také potkáváme ty, kteří nám chtějí podat ruku a povzbudit nás.

1. zastavení: Ježíš je nespravedlivě souzen a odsouzen na smrt

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Postní obnova 2011

Letošní postní duchovní obnovu v sobotu 9.4.2011 vedl o. Josef Havelka, spirituál CDM Petrinum. Probíhala podle programu uvedeném v pozvánce. Účastnilo se jí, podle posledního sčítání, 34 věřících (14 z Říčan, 10 z Ostrovačic, 7 z Veverských Knínic a po jednom z Rosic, Rudky a Brna).

Postní duchovní obnova 2011

09.04.2011 - 09:00

V sobotu 9. 4. 2011 se u nás uskuteční „Postní duchovní obnova“. Povede ji tentokrát P. Mgr. Josef Havelka, spirituál CDM Petrinum. Hlavním tématem obnovy je svátost křtu.

Program obnovy

  • 9:00 1. přednáška
  • 10:15 2. přednáška
  • 11.30 Mše svatá

Křížové cesty v postě

V době postní probíhají křížové cesty takto: V neděli v 10 hodin ve Veverských Knínicích, ve 14 hodin v Ostrovačicích, ve čtvrtek v 17.30 v Říčanech. Společenství "Modlitby matek" nám nabízí k modlitbě křížové cesty zde a zde.

Život farnosti:

Témata:

Začíná doba postní

Popeleční středou, která se letos slaví 9. března, začíná pro nás křesťany čtyřicetidenní doba postní, období přípravy na největší svátky liturgického roku.

Zavedení Popeleční středy se datuje zhruba do 6.-7. století, kdy byl začátek postního období přeložen ze 6. neděle před Velikonocemi na předcházející středu.

2. zastavení křížové cesty

II.

A potom nastala Cesta křížová.

Břemeno přetěžké
vložili tvému Synu na ramena,

V žádném lese

Na průčelí kostela v centru Prahy svítí zlatě slova z hymnu liturgie Svatého týdne: „Ave crux, spes unica!“ „Zdráv buď kříži, jediná naděje!“ A v druhém hymnu z téhož zdroje pak čteme: „Crux fidelis, inter omnes, arbor una mobilis! Nulla talem silva profert flore, fronde, germine.“ – „Kříži věrný, jediný ušlechtilý strome mezi všemi! Žádný les nepředčí takový strom květy, větvemi ani semeny.“

Pobožnost křížové cesty z pohledu dějin

Podle legend už Panna Maria, apoštolové a první křesťané s úctou navštěvovali v Jeruzalémě místa, kde Pán Ježíš trpěl. Pravidlem se to stalo po křížových výpravách. Ve Svaté zemi se usídlili františkáni, kteří od poloviny 14. století mimo jiné organizovali dva druhy pobožností – „cestu pádů“ a „poslední cestu“ Pána Ježíše. Od roku 1458 je pak známa již jen jedna spojená pobožnost doprovázení Krista od Piláta na Golgotu – pod názvem křížová cesta. Poutníci tuto působivou pobožnost hluboce prožívali a dojmy si odnášeli do svých domovů. Již během 15.

Stránky

Subscribe to RSS - Postní doba