Starší zprávy

Vemte si adventní věnce

V neděli 28.11 bude na začátku bohoslužeb svěcení adventních věnců. Nezapomeňte si své adventní věnce doma!

Život farnosti:

Adorační den farnosti Ostrovačice

Ve středu 2.12 bude adorační den farnosti Ostrovačice. Přesný čas, kdy bude otevřen kostel k soukromé adoraci, bude ohlášen v neděli.

Život farnosti:

Ostatkové setkání dětí

V neděli 14. 2. ve 14 hodin bude na faře v Ostrovačicích "Ostatkové" setkání dětí. Všechny děti i se svými rodiči jsou srdečně zvány!

Život farnosti:

Církevní silvestr Rosice

V sobotu 28.11 v 19 hodin na faře v Rosicích bude setkání mládeže "Církevní Silvestr". Rozloučíme se se starým a přivítáme nový církevní rok. Mládeži, nezapomeňte na to!

Život farnosti:

Modlitby matek Říčany

V úterý v 19 hodin budou v říčanském kostele modlitby matek. Hodina byla změněna vzhledem ke zkouškám říčanské scholy.

Život farnosti:

20. výročí kanonizace Anežky

Ve středu 18. listopadu v 17 hodin ve Veverských Knínicích při pravidelné mši sv. vzpomeneme 20. výročí kanonizace sv. Anežky České a následné "něžné" revoluce a osvobození od komunistického režimu.

Život farnosti:

Poděkování za brigádu 10.10

Pán Bůh zaplať všem brigádníkům, kteří přišli v sobotu dopoledne na faru. Hodně se toho udělalo a rovněž jsme pobyli spolu. Pár fotografií naleznete zde.

Život farnosti:

posvěcení chrámu

V neděli 11. 10. oslavíme posvěcení našeho chrámu, a to ve všech třech našich kostelích. Při mši sv. bude sbírka na naši farnost.

Život farnosti:

drakiáda - pozvánka

V neděli 11. 10. ve 14.30 se bude v Říčanech na kopci "u reklamy" konat "DRAKIÁDA". Všechny děti a jejich rodiče a prarodiče a ostatní jsou srdečně zváni!

Život farnosti:

zkoušky scholy

Pravidelné zkoušky říčanské schóly sv. Petra a Pavla budou bývat od nynějška v úterý v 18.00 hodin, a už ne v kostele, ale v teple u Ryšánků.

Život farnosti:

Pohřeb P. Huga

R.D. Karel HUGO: 02.02.1927 - narozen v Ivančicích, 01.07.1972 - vysvěcen na kněze v Olomouci, 27.09.2009 - zemřel v Ivančicích. 05.10.2009 - 15:00 - pohřeb v Ivančicích.

Témata:

Život farnosti:

Setkání biřmovanců 2.10

V pátek 2. 10. v 19 hodin se bude na faře konat setkání biřmovanců.

Život farnosti:

Fotky z biřmování

Na některé fotografie z biřmování je možné se podívat zde.

Život farnosti:

Dětská mše sv.

Ve čtvrtek 11. 2. v 18 hodin bude v Říčanech dětská mše sv. Všechny děti jsou srdečně zvány i se svými rodiči už půl hodiny přede mší sv. na modlitbu růžence.

Život farnosti:

Brigáda 28.11

V sobotu 5. 12. o půl deváté bude na faře brigáda. Všichni ochotní lidé, především ženy, ale nejen ženy, jsou srdečně zváni!

Život farnosti:

Stránky

Subscribe to RSS - Starší zprávy