Starší zprávy

Požadavky mší sv. na r. 2010

Přinášejte i nadále duchovnímu správci farnosti své úmysly mší sv. na tento rok. Kromě samotného úmyslu mše sv. nezapomeňte uvést datum a místo mše sv. (případně kdy jindy by bohoslužba mohla být), vaše jméno a telefon. Jinou možností je kontaktovat faráře e-mailem pomocí kontaktního formuláře.

Život farnosti:

Založení skupiny mládeže na Facebooku

Na síti Facebook byla vytvořena skupina pro mladé z našich farností. Zaregistrovat se můžete zde a pak vyhledat skupinu OŘÍK (a požádat o přijetí do této skupiny). Zvláště nedávno biřmovaná mládež, ale i ostatní, jsou srdečně zváni.

Život farnosti:

Živý Betlém ve Veverských Knínicích

V neděli 20. prosince 2009 ve 14 hodin odpoledne ve Veverských Knínicích se bude konat Živý Betlém. Více informací o akci je možno najít zde.

Témata:

Život farnosti:

Web obce Veverské Knínice

Upozorňujeme na novou verzi webových stránek obce Veverské Knínice. Jsou pravidelně aktualizované a objevují se tam i nové články z webových stránek farnosti.

Život farnosti:

Vemte si adventní věnce

V neděli 28.11 bude na začátku bohoslužeb svěcení adventních věnců. Nezapomeňte si své adventní věnce doma!

Život farnosti:

Adorační den farnosti Ostrovačice

Ve středu 2.12 bude adorační den farnosti Ostrovačice. Přesný čas, kdy bude otevřen kostel k soukromé adoraci, bude ohlášen v neděli.

Život farnosti:

Ostatkové setkání dětí

V neděli 14. 2. ve 14 hodin bude na faře v Ostrovačicích "Ostatkové" setkání dětí. Všechny děti i se svými rodiči jsou srdečně zvány!

Život farnosti:

Církevní silvestr Rosice

V sobotu 28.11 v 19 hodin na faře v Rosicích bude setkání mládeže "Církevní Silvestr". Rozloučíme se se starým a přivítáme nový církevní rok. Mládeži, nezapomeňte na to!

Život farnosti:

Modlitby matek Říčany

V úterý v 19 hodin budou v říčanském kostele modlitby matek. Hodina byla změněna vzhledem ke zkouškám říčanské scholy.

Život farnosti:

20. výročí kanonizace Anežky

Ve středu 18. listopadu v 17 hodin ve Veverských Knínicích při pravidelné mši sv. vzpomeneme 20. výročí kanonizace sv. Anežky České a následné "něžné" revoluce a osvobození od komunistického režimu.

Život farnosti:

Poděkování za brigádu 10.10

Pán Bůh zaplať všem brigádníkům, kteří přišli v sobotu dopoledne na faru. Hodně se toho udělalo a rovněž jsme pobyli spolu. Pár fotografií naleznete zde.

Život farnosti:

posvěcení chrámu

V neděli 11. 10. oslavíme posvěcení našeho chrámu, a to ve všech třech našich kostelích. Při mši sv. bude sbírka na naši farnost.

Život farnosti:

drakiáda - pozvánka

V neděli 11. 10. ve 14.30 se bude v Říčanech na kopci "u reklamy" konat "DRAKIÁDA". Všechny děti a jejich rodiče a prarodiče a ostatní jsou srdečně zváni!

Život farnosti:

zkoušky scholy

Pravidelné zkoušky říčanské schóly sv. Petra a Pavla budou bývat od nynějška v úterý v 18.00 hodin, a už ne v kostele, ale v teple u Ryšánků.

Život farnosti:

Pohřeb P. Huga

R.D. Karel HUGO: 02.02.1927 - narozen v Ivančicích, 01.07.1972 - vysvěcen na kněze v Olomouci, 27.09.2009 - zemřel v Ivančicích. 05.10.2009 - 15:00 - pohřeb v Ivančicích.

Témata:

Život farnosti:

Stránky

Subscribe to RSS - Starší zprávy