Starší zprávy

Týden modliteb za mládež v r. 2010

Od 21. do 28. března probíhá týden modliteb za mladé lidi. Modleme se za naši mládež, a to nejen v tomto týdnu. Příklad modlitby naleznete zde.

Život farnosti:

Nové informace o zájezdu "Tichá noc"

V článku o připravovaném zájezdu "Po stopách koledy Tichá noc" jsou k dispozici další informace. Viz závěr článku o zájezdu.

Život farnosti:

1150 dní

Do hlavní oslavy 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje (tedy do 5.7.2013) zbývá (dne 11. března) právě 1150 dní (zpráva od P. Jana Peňáze). Nezapomeňme se modlit, abychom byli na tuto oslavu připraveni.

Sbírka na farnost 21.2

V neděli 21.2. bude během nedělní mše sv. sbírka na potřeby naší farnosti. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

Život farnosti:

Pohřeb Mons. Josefa Veselého

V pátek 5. února 2010 byl ve věku 80 let odvolán z tohoto světa Mons. Josef Veselý, papežský prelát a emeritní děkan opavský, básník a politický vězeň komunistického režimu. Jeho básně vycházely i v našem farním zpravodaji. Pohřeb zesnulého bude v konkatedrále Panny Marie v Opavě v sobotu 13. února 2010 při mši svaté v 10 hodin.

Témata:

Život farnosti:

Náboženství pro dospělé

V pátek 12. 2. v 19 hodin bude na faře náboženství pro dospělé. Všichni farníci, kteří se chtějí vzdělávat dále ve víře, jsou srdečně zváni!

Život farnosti:

Koncert ve Veverských Knínicích

Ve středu 20. ledna v 17.30 se bude v kostele ve Veverských Knínicích konat koncert Umělecké školy Brno-Komín. Kvůli tomuto termínu bude začátek mše sv. posunut již na 16.30. Před kostelem bude pro návštěvníky koncertu připravený čaj. Sociální zařízení bude k dispozici ve škole.

Témata:

Život farnosti:

Beseda o koledě Tichá noc (pozvánka)

V neděli 3. 1. ve 14 hodin se bude konat na faře vyprávění a beseda o koledě Tichá noc. Lektorem bude pan Peter Žaloudek. Jeho slova budou doprovázena promítáním fotografií a posloucháním různých nahrávek koledy. Otevřenou bránou se dostanete přes dvůr přímo do našeho farního centra, kde se bude akce odehrávat.

Témata:

Život farnosti:

Žehnání vína

V neděli 27. prosince ve 14 hodin odpoledne bude na faře v Ostrovačicích žehnání vína při příležitosti svátku sv. Jana Ęvangelisty. Víno s sebou! Laughing

Život farnosti:

Číhošťský zázrak

O 3. neděli adventní roku 1949, tedy před šedesáti lety, se v obci Číhošť odehrál tzv. Číhošťský zázrak, kterým započala velká vlna pronásledování církve v naší vlasti, jejíž první obětí byl k smrti utlučený farář Josef Toufar a dalšími oběťmi vysídlení a pozavíraní řeholníci a řeholnice. Více informací se můžete dovědět zde.

Témata:

Život farnosti:

Předvánoční zpověď

Příležitost ke svátosti smíření před Vánocemi bude v pátek 18. 12. v 17.30 v kostele v Ostrovačicích, kdy přijede i o. Dominik z Domašova.

Život farnosti:

Požadavky mší sv. na r. 2010

Přinášejte i nadále duchovnímu správci farnosti své úmysly mší sv. na tento rok. Kromě samotného úmyslu mše sv. nezapomeňte uvést datum a místo mše sv. (případně kdy jindy by bohoslužba mohla být), vaše jméno a telefon. Jinou možností je kontaktovat faráře e-mailem pomocí kontaktního formuláře.

Život farnosti:

Založení skupiny mládeže na Facebooku

Na síti Facebook byla vytvořena skupina pro mladé z našich farností. Zaregistrovat se můžete zde a pak vyhledat skupinu OŘÍK (a požádat o přijetí do této skupiny). Zvláště nedávno biřmovaná mládež, ale i ostatní, jsou srdečně zváni.

Život farnosti:

Živý Betlém ve Veverských Knínicích

V neděli 20. prosince 2009 ve 14 hodin odpoledne ve Veverských Knínicích se bude konat Živý Betlém. Více informací o akci je možno najít zde.

Témata:

Život farnosti:

Web obce Veverské Knínice

Upozorňujeme na novou verzi webových stránek obce Veverské Knínice. Jsou pravidelně aktualizované a objevují se tam i nové články z webových stránek farnosti.

Život farnosti:

Stránky

Subscribe to RSS - Starší zprávy