Dějiny

Předchozí brněnští biskupové

 • 1. Matyáš František hrabě Chorinský z Ledské (1777-1786)
 • 2. Jan Křtitel Lachenbauer, OCr. (1787-1799)
 • 3. Vincenc Josef kníže Schrattenbach (1800-1816)
 • 4. Václav Urban rytíř Stuffler (1817-1831)
 • 5. František Antonín Gindl (1832-1841)
 • 6. ThDr. Antonín Arnošt hrabě Schaffgotsche (1842-1870)
 • 7. Karel Nottig (1870-1882)
 • 8. ThDr. František Saleský kardinál Bauer (1882-1904)
 • 9. ThDr. PhDr. ICDr. Pavel hrabě Huyn (1904-1916)
 • 10. ThDr. h. c. Norbert Jan Klein, OT (1916-1926)

Dějiny fary v Ostrovačicích

Fara v Ostrovačicích je poprvé zmíněna v roce 1255. V listině ze 6. listopadu onoho roku řeší král Václav spor břevnovského opata Martina s olomouckým biskupem Brunem o patronát a obsazování fary. Pře byla rozhodnuta ve prospěch opata, protože právo klášterní prý trvá od nepaměti.

Dějiny kostela ve Veverských Knínicích

Zmínka z r. 1259 o tom, že Knínice jsou farní obcí nás opravňuje k domněnce, že v té době zde stál kostel i fara.

Proto v r. 2009 oslavujeme 750. výročí trvání farnosti.

Dějiny kostela v Říčanech

O kostele v Říčanech je zmínka již v r. 1349. Stával na kopečku obehnaném hradbou, v místech, kde je nyní pomník padlých. Byl nevelký, měl tři oltáře, kryptu a tři zvony.

Po druhém požáru i přes provedené opravy (v roce 1736) hrozilo zdivo sesutím

Dějiny kostela v Ostrovačicích

Původní kostel byl postaven již ve 12. – 13. století. O tom svědčí románská stavba presbytáře.

Z r. 1693 pochází zmínka o opravě kostela, v r. 1699 byla zvýšena věž a pokryta plechem. Roku 1718-19 byl kostel prodloužen a byla k němu přistavena kaple s oltářem sv. Barbory.

Až do roku 1784 se kvůli tomu v kostele konaly o svátku sv. Barbory velké poutě, i z okolí přicházívali poutníci.

Seznam farářů Veverské Knínice

 1. Jiří Rutetius, 1640 - 1649
 2. Pavel Dudelius, 1649 - 1660
 3. Jan Křen, 1660 - 1682
 4. Dominik Pondikl, 1682 - 1683

Seznam farářů Ostrovačice

  1. Vavřinec Schön, 1663 - 1666
  2. Antonín Řehoř Grus, 1666 - 1670
  3. Šimon František Vančík, 1670 - 1676
  4. Alexius Kyselý, 1676 - 1686

Dějiny farnosti Veverské Knínice

Farnost Veverské Knínice má velmi dlouhou historii. První zmínka (ve Vlastivědě moravské) o tom, že Knínice jsou farní obcí, pochází z roku 1259.

Proto v r. 2009 slavně oslavujeme kulaté 750. výročí jejího vzniku.

Dějiny farnosti Ostrovačice

Ostrovačická farnost je velmi starobylá, vznikla ve 12. až 13. století (do té doby se datuje původní ostrovačický kostel, první zmínka o faře je z r. 1255).

Prvním nám známým farářem je Burkhard, zmíněný v r. 1338 (viz faráři Ostrovačic).

Dějiny brněnské diecéze

Dlouhá staletí existovala na Moravě jediná diecéze se sídlem v Olomouci. Dosavadní systém církevní správy přestal časem vyhovovat zejména z demografických příčin a bylo nutno jej reorganizovat. To bylo jasné církevním i státním činitelům, k rozhodujícím krokům se však odhodlaly nejdřív civilní orgány, vedeny ovšem zájmy především vlastními, utilitaristickými a ne vždy církvi přátelskými.

Stránky

Subscribe to RSS - Dějiny