OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 30 (17. 12. 2017)

Tříkrálový koncert 2018

Vážení a milí přátelé,
jménem obecního zastupitelstva a ŘKF ve Veverských Knínicích
Vás srdečně zvu na už tradiční

Tříkrálový koncert.

Koná se v neděli 14. ledna 2018 v 15 hodin
v kostele svatého Mikuláše ve Veverských Knínicích.

Vystoupí kapela D. N. A. z Brna.

Malé příjemné občerstvení zajištěno.

Váš Sáva Buršík

Předvánoční koncert se Zensemble

Soubor Zensemble je seskupením mladých hudebníků se slabostí především pro hudbu 17. a 18. století, kteří se ale nebrání například ani vlastní úpravě jazzových standardů a improvizaci. Hnací silou je pro ně potěšení z hudby a společného hraní, které se snaží předat publiku. Předvánoční koncert tria hudebníků hrajících na cembalo, violu gambu a flétnu pouhé dva večery před Štědrým dnem může být příležitostí k uzavření uspěchaného pracovního týdne, společnému zklidnění a vnitřnímu naladění k oslavám Vánoc. 

Naši malí divadelníci

Legendou o sv. Anežce nám děti naší farnosti přiblížily život sv. Anežky České.

Pod vedením paní Ludmily Franzové a Kristýny Hrichové se jim podařilo krásné dílo. Všechny děti se na svou roli pečlivě připravovaly. Bylo to znát na jejich vystoupení v neděli 19. listopadu v říčanském kostele. Pěkné dobové kostýmy jim k této příležitosti připravila a ušila paní Ylona Rousková. Nadšené a obohacené o tento zážitek byly nejen děti, ale jistě i všichni zúčastnění, kteří si nenechali tuto příležitost ujít.

Výuka náboženství na 1. stupni Základní školy v Ostrovačicích

Na základní škole v Ostrovačicích je realizována výuka náboženství na 1. stupni, tedy žáků u první až páté třídy. Již minulý školní rok se přihlásilo 18 dětí, které v sobě pocítily zájem dozvědět se něco o Pánu Bohu a jeho veliké lásce k nám.

Letošní školní rok 2017/2018 se děti opět do výuky náboženství mohou těšit. Čeká na ně spousta poutavých příběhů z Bible a jejich dramatické ztvárnění, zpívání písniček na oslavu Ježíše Krista, návštěva kostela a převedení Boží lásky do života těch nejmenších.

PULS – fond na podporu kněží a pastorace

Od biblických dob žije církev z darů a sbírek. Dárcovství, pro které se později začal používat termín donátorství, neodmyslitelně patří k tradici církve. Dodnes společenství církve žije z donátorství našich předků. Proto je i naše generace zvána tuto materiální zodpovědnost za církev přijmout.

Skutky milosrdenství

Mám velkou radost! Mohu totiž napsat o tom, že se již druhým rokem i říčanští farníci zapojili do projektu Adopce na dálku. Je to projekt Arcidiecézní charity Praha, který díky štědrým dárcům financuje vzdělávání dětí z nejchudších zemí světa.

My jsme si vybrali dívku z Ugandy s andělským jménem Gloria, které hradíme každý rok náklady na vzdělání. Gloria nám dvakrát do roka píše dopis, ke kterému jsou přiloženy i její studijní výsledky. Můžeme tak sledovat, jak se jí daří. A právě díky vzdělání se může Gloria stát nezávislou, je to takový trvalý vklad do její budoucnosti.

Tajemství věže ostrovačického kostela

Rok 2017 je pro ostrovačický kostel sv. Jana Křtitele a sv. Václava vpravdě historický. A nejenom pro něj, ale i pro nás, kteří jsme mohli být svědky události, která se odehrává naprosto výjimečně – po několika stoletích totiž byla snesena původní barokní střecha a nahrazena novou replikou. Bohužel v historických dokumentech se prozatím nepodařilo nalézt, zda k něčemu podobnému již někdy v minulosti došlo, je tedy možné, že původní dřevěné trámy byly na věž umístěny již v době, kdy byla zvyšována. Kdy to však bylo, není také zcela jasné.

„Sapraporte, tohle určitě nebyla náhoda…“

Je náš život náhoda, nebo není? Voskovec s Werichem na to měli jasný názor a s nestárnoucí bluesovou melodií Jaroslava Ježka si jejich slova pobrukujeme dodnes: „Život je jen náhoda, jednou jsi dole, jednou nahoře...“ Ale určitě jste i vy zažili mnohokrát, že vám ten „náhodný život“ připravil situace, kdy jste si řekli: „Sapraporte, tohle se mi určitě nestalo náhodou.“ Například vám někdo nakrátko vstoupí do života, třeba jen na pár hodin, ba i minut.

Můj bratr Arne Linka

Byla jsem vyzvána Redakční radou Oříku, abych napsala o svém bratrovi, který by se v příštím roce dožil 80 let. Zemřel v Brně v sanitce na zástavu srdce měsíc po svých 61. narozeninách v roce 1999.

Místo své výpovědi nechávám prostor těm, kteří ho osobně znali.

První dvě vzpomínky jsou citovány z knihy „Svět hudby Arne Linky“, nakladatelství Šimon Ryšavý, Brno 2000, str. 98 – 100, třetí je aktuálně napsaný vzpomínkový fejeton.

Jarmila Pololáníková – Linková

Tři malé „proč“

Vzpomínka na otce Bedřicha

Je to již bezmála 11 let, co nás otec Bedřich Provazník opustil. Stalo se to, jak si snad vzpomínáme, 4. 2. 2007. Po těžké nemoci odešel oblíbený a milovaný kněz, obětavý správce našich farností. Šestého února příštího roku by oslavil 50 let svého kněžství.

Mons. Jiří Mikulášek – 25 let ve funkci generálního vikáře

„Být generálním vikářem není vždy jednoduché. Jeden rakouský kolega mi kdysi řekl: „U nás bývá na místo faráře konkurs. Přihlásí se třeba tři kněží. Když jednoho z nich vyberu, rozzlobí se na mne zbylí dva. A za rok mi přijde vynadat ten třetí, že jsem ho vybral,“ říkává s úsměvem Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, který 15. srpna 2017 oslavil jedinečné výročí – dvacet pět let stojí po boku brněnského diecézního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho jako jeho nejbližší spolupracovník.

10. výročí působení našeho pana faráře P. Ludvíka Bradáče

Jako duchovní správce přišel do našich farností
před deseti lety 1. listopadu 2007.

K uvedenému datu mu farníci upřímně a s láskou poděkovali ve všech kostelích, toto výročí bylo ve formě poděkování prezentováno veřejně také v Katolickém týdeníku. Jeho obsah rádi zveřejňujeme i na tomto místě:

Milý otče Ludvíku, děkujeme Vám za deset let poctivé kněžské služby v Ostrovačicích, Říčanech a Veverských Knínicích.

Díky Vašemu milému, vstřícnému a přesvědčivému přístupu

Proč se těším na Vánoce

Chodím a ptám se kolegů v práci i jiných lidí kolem sebe, co pro ně znamenají Vánoce a jestli se na ně těší. Nutno dodat, že žádný z nich není praktikující katolík, přestože o sobě říkají, že věří v Boha, i když nechodí do kostela, anebo věří alespoň v nějakou vyšší instanci. Ale taková je dnes doba: zkuste se i vy zeptat lidí kolem sebe, co pro ně znamenají Vánoce a jestli se na ně těší, a zřejmě uděláte tu samou zkušenost jako já, že těch opravdových věřících katolíků potkáváme opravdu jen velice málo…

Vánoční radost

Drahocenná posvátná radosti,
radosti u jesliček,
z veliké Boží milosti
leží v nich Děťátko - Ježíšek.

Přišel spasit i soudit,
oči otevřít světské moudrosti,
aby člověk přestal bloudit,
aby ho naplnil radostí.

Pyšný svět před ním utíká,
utíká před jeho milostí,
Bůh tedy těší se z vola a oslíka,
z jejich dobré společnosti.

Kdo věří, vítá Krále,
radost září velikou mocí,
svět svedený nevidí stále,
že spása mu přichází o této noci.

Vánoční pozdrav 2017

Milí farníci, přátelé!

Dostává se Vám do rukou vánoční číslo našeho farního zpravodaje. Je týden před Vánocemi. Slavíme 3. neděli adventní, která se nazývá latinsky „Gaudete“ neboli „Radujte se“. Církev nás volá k radosti. Už nyní se radujeme z toho, co přijde, přesněji z Toho, který přijde. Máme se radovat nejen proto, že jsou blízko Vánoce, ale že „blízko je Pán“. Pán k nám přichází a je nablízku!

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 30 (17. 12. 2017)