Žehnání sochy sv. Ludmily

Dne 17. prosince 2022 se konala krásná akce v okolí Veverských Knínic. Zatímco před rokem proběhlo posvěcení kapličky sv. Ludmily, tentokrát byla v kapličce odhalena a posvěcena socha této světice. 

Ani studené počasí neodradilo mnohé občany z Veverských Knínic i pár přespolních, kteří přišli k Obecnímu úřadu a spolu se vydali pěšky ke kapličce. Z kopce, kde se kaplička nachází, byl nádherný výhled na obec i široké okolí – všechno bylo krásně přikryté sněhem.

Brigáda na konci roku

V r. 2022 probíhaly velké práce na faře v Ostrovačicích, kde byla dokončena oprava střechy. Střecha kostela byla dokončena již v předchozím roce. Přesto ale zbývá dokončit ještě práci na předsíňce kostela, která je i přes sanační omítku stále provlhlá. 

A tak ve spolupráci s památkáři bylo rozhodnuto, že musí proběhnout odstranění omítky, vyschnutí zdiva a opětovné nahození. Ideálním obdobím na vysychání je zima. Proto jsme uspořádali brigádu ještě v prosinci. Během asi dvou hodin se chlapům z Ostrovačic podařilo všechno udělat, a ještě byla přitom dobrá nálada!

Adventní setkání 2022

26. listopadu 2022, v předvečer 1. neděle adventní, se konalo naše pravidelné adventní, či přesně předadventní setkání, spojené s výrobou adventních věnců. Na setkání přišlo obrovské množství účastníků, naprostá většina žen. Mnohé z nich tvrdily, že na tuto akci se těší již dlouho dopředu a že s ohledem na ni si plánují své ostatní aktivity. Nechyběly perníčky a svařák, ani dobrá nálada. 

Bohužel fotograf nemohl zůstat až do konce setkání, takže chybí pohled na konečné adventní věnce. Při žehnání věnců v neděli se ale ukázalo, že byly velmi krásné.

Svatocecilské setkání Kralice 2022

Letošní setkání sborů ke cti sv. Cecilie se konalo 20. listopadu 2022 v Kralicích. Kromě scholy od sv. Petra a Pavla z Říčan a chrámového sboru od sv. Martina z Kralic zde vystoupili Babylonští trubači. Po krátkém vystoupení každého z obou sborů zazněla Svatohubertská mše. Hlavními interprety byli Babylonští trubači, navíc však zpívaly oba sbory. Jednotlivé části mše uváděl vedoucí trubačů, seznámil nás přitom s mnoha zajímavými údaji, souvisejícími s mysliveckým troubením i myslivostí. Setkání tak bylo nejen velmi krásné, ale i poučné a zajímavé.

Synodní setkání 16.11.2022

Dne 16.11.2022 se na faře v Ostrovačicích konalo další z našich synodních setkání. Již nás nebylo tolik, a tak jsme byli v kuchyni u kulatého stolu, což bylo kvůli větší blízkosti účastníků ještě příznivější pro naše sdílení. Hovořili jsme o své zkušenosti přítomnosti Boží a o tom, jak tuto zkušenost sdílet ostatním. Bylo to velmi podnětné a rádi se opět setkáme.

Poděkování za příspěvky v PULSu

Již od r. 2016 existuje v Brněnské diecézi „Fond PULS“.

Posláním tohoto fondu je „vytvořit Velkou rodinu malých dárců, do které jsou zváni všichni, kterým záleží na budoucnosti a životě diecéze a chtějí ji podporovat. Cílem fondu je zajistit finanční prostředky, které jsou použity především na mzdy kněží a na zajištění služeb farnostem“.

Šmelcovna 2022

3. září 2022 jsme si po roce opět udělali výlet na Šmelcovnu. Na začátku nás bylo jen pár, kteří jsme se v určenou dobu setkali u kapličky na Javůrku. Postupně během naší cesty se přidali další pěší poutníci, někteří přijeli na kolech, jiní přijeli auty až ke kapličce na Šmelcovně. Nakonec nás bylo kolem třiceti.

Po pobožnosti k Panně Marii jsme chviličku oslavovali Pannu Marii vzhledem k blížícímu se svátku jejího narození i přípitkem. V přátelském rozhovoru pak většina účastníků pokračovala i během oběda v tamní restauraci.

Velehrad v r. 2022

Letošní pěší pouť na Velehrad měla pořadové číslo již 22. Byla to pouť 1) na poděkování svatým Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo, za církev a vlast, rodiny, mládež a děti a nemocné. A 2) na poděkování za překonání překážek s prosbou za další Boží ochranu A ZA MÍR.

Jako v předchozích letech několik našich farníků vyrazilo na Velehrad v tzv. jižním proudu z Ratíškovic. Vytvořili jsme skupinku 23 poutníků. Společně jsme kráčeli a modlili se. Vyvrcholením poutě byla mše sv. na Velehradě v sobotu 27. srpna. Hlavním celebrantem byl biskup Josef Hrdlička. 

Setkání seniorů srpen 2022

Tentokrát se setkání seniorů konalo přímo v den veliké slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. K tomuto dni se váže starobylý zvyk žehnání bylin a květů – jako symbol toho, že Panna Maria je tím nejkrásnějším květem celého stvoření. Během našeho setkání jsme měli na stole krásnou kytici, která nám toto tajemství připomínala.

Tábor 2022

Ve dnech 24. – 30. července 2022 se nacházelo zhruba 30 dětí na faře v Ostrovačicích na krátkém prázdninovém pobytu. Spolu si děti hrály, soutěžily, sportovaly, modlily se. 

Téměř všechny činnosti byly zahrnuty do celotáborového programu, vyjádřeného v názvu „Klíče od pevnosti Prelatura“. Je zde narážka na hru Klíče od pevnosti Boyard, název pevnosti je však nahrazen naší krásnou prelaturou, která se v Ostrovačicích nachází a v níž některé části hry probíhaly.

Lesní mše svatá u Helenčiny studánky 2022

Dne 27. července 2022 se konala již obvyklá mše sv. u Helenčiny studánky. Opět tam byly děti, které se v těch dnech nacházely na prázdninovém pobytu na faře v Ostrovačicích. A taky tam byli lidé z okolních vesnic, nejen z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic. 

Bylo nás tam tentokrát méně než obvykle, protože pršelo. Někteří tušili, že bude pršet, a proto ani nepřišli. Pršet začalo těsně před začátkem mše sv. Během ní celou dobu pršelo, místy dost silně, tak že nebyla téměř slyšet slova čtení. 

Noc kostelů 2022

Dne 10. června 2022 se uskutečnila Noc kostelů, tentokrát i s účastí kostela v Ostrovačicích a místní prelatury. Otevřené prostory i veliká reklama před samotnou akcí přilákaly veliké davy lidí – velmi hrubý odhad hovořil o 300 až 350 návštěvnících.

Velké množství se jich shromáždilo v kostele po skončení mše sv. pro avízovanou společnou prohlídku kostela, spojenou s přednáškou pana starosty Tomáše Hájka. 

Farní pouť do Mikulova 2022

Dne 28. května 2022 se konala (po dvouleté přestávce kvůli COVIDu) opět farní pouť. Naším cílem byl již před dvěma lety naplánovaný Mikulov – nádherné město s mnoha krásnými kostely a dalšími památkami.

Synodní setkání a Noc kostelů

Dne 25. května 2022 se konalo další setkání v rámci probíhající synody o synodalitě. Toto setkání bylo ale jiné než několik setkání předchozích. Poté, co skončila první fáze – farní kolo – synodního procesu, skončila před pár dny i fáze druhá – diecézní kolo synody. Jelikož jsme i v diecézním procesu měli své „želízko“, vedoucí naši synodní skupiny, Magdu, mohli jsme se přímo od zdroje dovědět pár informací o tom, jak diecézní fáze probíhala.

Naše pouť do Izraele

Ve dnech 31. března až 7. dubna 2022 CK Awer Tour pořádala poutní zájezd do Izraele, které se zúčastnila asi dvacítka poutníků z našich farností. Původně jsme měli jet už před dvěma roky, jenže přišel COVID… Z původně přihlášených 50 lidí zbylo jen zmíněných dvacet „statečných“, kteří byli ochotni absolvovat procedury, spojené s COVIDem (test před odjezdem, test v Izraeli, riziko spojené s možným pozitivním výsledkem testu). 

Stránky

Subscribe to OŘÍK RSS